شبیه او باش!

زوج‌ها به هر شکلی که ازدواج کرده‌اند، اکنون با کوله‌باری از لحظه‌های زندگی دوره مجردی خود باید نوع و شکل دیگری از زندگی را تجربه کنند که بسیار متفاوت تر از قبل است. تفاوت‌هایی که اگر به درستی درک نشوند می‌توانند شیرین‌ترین لحظه‌های با هم بودن را به تلخ‌ترین لحظه‌های عمرشان تبدیل کنند. چه پسر […]

آب بزرگترین چالش اقتصاد!

کارشناسان اقتصادی راه کار اصلی عبور از ۶ ابر چالش اقتصادی کشور را داشتن یک برنامه درست و به ترتیب اجرای آن برنامه می‌دانند. با برداشته شدن تحریم‌ها و انتخاب مجدد دولت دوازدهم، خوش بینی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور میان اقتصاددان‌ها افزایش يافته است؛اگرچه همچنان چالش‌های اقتصادی بر سر راه بهبود شرایط اقتصاد و […]

وفای به عهد روحانی و انتخاب مدیران در خراسان رضوی، مسئله این است

استفاده از سلایق سیاسی مختلف در عرصه مدیریت دولتی یکی از لوازم کارآمدی دولت و پیشرفت کشور می باشد. تدبیر به کار برده شده در دولت اول روحانی برای فائق آمدن بر معضلات کشور، انتخاب مدیران همسو با دولت در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید بود. اما با نگاهی به کارنامه و […]