چرا برخی دستفروشان از اماکن تعبیه شده شهرداری استفاده نمی‌کنند؟

بازاری سرد در سایه

سیده ریحانه موسوی دولت پیش از آنکه به فکر جمع‌آوری دستفروشان باشد، بایستی مکان‌هایی برای امرار معاش آنان در نظر بگیرد؛ زیرا این افراد تنها برای تامین اقتصاد خانواده ‌خود و نبود فرصت‌های شغلی در خیابان‌ها، گرما و سرما دستفروشی می‌کنند. دستفروشی ریشه در مسائل اقتصادی و اجتماعی کلانی دارد که عمده دلایل آن بیکاری، تورم، رکود اقتصادی، عدم مساعدت بیمه‌ها […]

«صبح امروز» مشکلات ریشه‌ای معلولان‌ ضایعه نخاعی و کم‌کاری برخی سازمان‌ها را بررسی می‌کند؛

جای خالی سازمان‌ بیمه در حل مشکلات معلولان

معلوليت جزء لاينفک هر جامعه است و تا اين لحظه هيچ ادعايی مبنی بر کاهش آن به اثبات نرسيده و باید بپذيريم که معلوليت از جامعه حذف نخواهد شد و اين قشر به هر دليل در اين جامعه زندگی خواهند کرد. پس ضروری است به نيازهای آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشیم، چرا که طبق اعلام […]