«برای» هزار و یک دلیل رای می‌دهیم

 

علیرضا ارزانی | رئیس ستاد مردمی دکتر پزشکیان در استان خراسان رضوی

این روزها وجه اشتراک همه ما این است که برای ایران و آینده‌اش نگرانیم و بی‌شک، رفع این نگرانی در گرو انتخاب اصلحی است که “منفعت ملی را قربانی منافع شخصی و جناحی نکند” و این گزینه، درست همان تعهدی است که دکتر مسعود پزشکیان «برای ایران» می‌دهد.

امروز جامعه نخبگانی و قشر غالباً تحصیل کرده، به این باور رسیده است که قهر با صندوق چیزی را عوض نمی‌کند. به دور از هر شعار و کلیشه‌ای این ما هستیم که باید برای آینده خود و فرزندانمان تصمیم گیرنده باشیم؛ اینجا ایران است! مهد تمدن…؛ و ما مردمانی هستیم که رد پای سترگی در تاریخ داریم.

دیگر دوره شعارهای دهان‌پُرکنی که جیب مردم را خالی می‌کند فرا رسیده است، باید با انتخابی آگاهانه به مرد عمل رای دهیم. به کسی رای دهیم که به دنبال فراهم کردن «زندگی رضایت‌بخش» برای هر ایرانی باشد و نه «تامین معیشت»! و بدون تردید این مهم جز با استفاده از جامعه نخبگانی و کارشناشان دست یافتنی نیست. این موضوع، همان کلیدواژه مرکزی است که دکتر پزشکیان در تمام صحبت‌ها و مناظرات خود بر آن تاکید داشته‌اند.

هشتم تیرماه را برای خودمان به پای صندوق رای برویم. برای ارتقای جایگاه و امنیت ایران در جهان، برای تامین رفاه و آسایش، برای فرو نشاندن موج مهاجرت و فراهم کردن بازگشت ایرانیان خارج از کشور به وطن، برای مادران و دخترانمان، برای مقابل هر تبعیضی ایستادن و «برای» هزار و یک دلیل دیگر…

 

 

image_print