«یک مدیر» با دو منصب در دو استان؛

گویا قحط الرجال آمده…

سید علی مرتضوی، مدیرکل فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی به سمت «سرپرست مدیریت ارتباطات زیرساخت خراسان رضوی» منصوب شد.

به گزارش روزنامه «صبح امروز»؛ با حکم معاون وزیر، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت، سید علی مرتضوی، «سرپرست مدیریت ارتباطات زیرساخت خراسان رضوی» شد اما نکته حائز اهمیت در این انتصاب این است که مرتضوی به موازات این شغل و هم اکنون «مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی» است.

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

در مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است: «با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود». در این خصوص معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه «نظارت استانداری در انتصاب های درون سازمانی تنها در حیطه تائید شاخص های عمومی اولیه است» بیان کرد: به لحاظ قانونی کسی نمی‌تواند هم زمان در دو سمت دولتی مدیریت داشته باشد اما «سرپرستی» منع قانونی ندارد.

جواد خدایی تاکید کرد: البته باتوجه به اینکه انتصاب آخر اقای مرتضوی در سمت سرپرست مدیریت ارتباطات زیرساخت خراسان رضوی خراسان رضوی است قطعا باید وضعیت شغلی او در خراسان شمالی به زودی تعیین تکلیف شود و این یک مطالبه استانی است.

دو جایگاه مهم اداری در اختیار یک شخص

به گزارش «صبح امروز» هرچند با توجه به تخصص و تجارب ایشان در این حوزه این انتخاب شایسته است اما، اینکه این آقای مسئول چه توانایی  فردی دارد و چگونه همزمان کارهای دو واحد در دو استان را اداره می‌کند، خود محل پرسش است. اما از آن مهم تر این سوال است که مگر قحط الرجال آمده و با چه استدلالی، دو جایگاه مهم اداری در اختیار یک شخص درآمده است؟

 

image_print