نگاهی به گیشه در تابستان؛

از فروش 73میلیارد تومانی «فسیل» تا 16میلیون تومانی «ارثیه فامیلی»

مریم اصغری هفته اول از فصل پاییز هم به پایان رسید و شاید اکنون زمان آن است که نگاهی به آمار فروش سینماهای کشور در فصل قبل و البته پاییز پیش رو داشته باشیم. به گزارش روزنامه «صبح امروز» به طور کلی میزان استقبال از سینماها در فصل تابستان بیش از سایر فصول است؛ هرچند […]