نقدی بر «کت چرمی»؛ ضدقهرمانانی که باورپذیر نیستند

حبیب قاآنی حســین میرزامحمدی که از سینمای کوتاه پا به عرصه فیلمسازی گذاشت، یکی از فیلم اولیه ای دوره اخیر جشنواره فیلم فجر بود که کت چرمی را ساخته و اثرش این روزها نیز بر پرده نقرهای در حال اکران است. در این میان هرچند که از همان ابتدا نقدهایی چون ضعفدر پرداخت شخصیتها و […]