استاندار خراسان شمالی:

شوراها سلایق شخصی را در انتخاب شهردار دخیل نکنند

استاندار خراسان شمالی با بیان این که سلایق شخصی از بدیهیات تصمیم گیری به شمار می رود، گفت: اعضای شورای شهر باید در مواقع اختلاف مصالح مردم را در نظر بگیرند و این شاخص را در انتخاب شورا دخیل نکنند.

به گزارش ایرنا، محمد علی شجاعی در دیدار اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر بجنورد همفکری و هم افزایی دستگاه ها را از نقاط قوت مدیریت در استان دانست و گفت: شورای ششم ماحصل همین روحیه هم افزایی است و مشارکت بالای مردم خراسان شمالی در انتخابات نشان دهنده اراده مردم در تعیین سرنوشت شان است.

وی تصریح کرد: مردم بجنورد برای مدیریت شهرشان به ۹ نفر رای داده اند، بنابراین تمامی اعضای شورای شهر در تصمیمات شهری باید دخیل باشند و با همفکری همدیگر تصمیم گیری کنند، در غیر اینصورت به مردم و نظام ضربه وارد می شود.

استاندار خراسان شمالی بیان کرد: اجرای طرح های شهری با رای اکثریت اعضای شورا انجام می شود  و اگر مخالفی در اقلیت قرار داشت باید نظر اکثریت را بپذیرد و به خاطر منافع شهر و مردم از اختلافات سلیقهدامنه دار دوری کند.

وی ادامه داد: اگر روزی شورای شهر به سمت اختلاف بین اعضاء پیش برود، قداست شورا از بین می رود و دسته بندی های سلیقه ای مسیر اشتباهی را برای شهر ترسیم می کند.

شجاعی فکر و برنامه ریزی را عامل اصلی توسعه شهری دانست و گفت: تحریم و نبود بودجه بهانه هایی هستند که توسط مدیران بیان می شود و اعضای شورا باید آگاه باشند که این مدیریت انسانی است که می تواند شهر را توسعه دهد.

وی خاطرنشان کرد: شهردار باید شاخصه هایی داشته باشد و این وظیفه شوراهاست که شاخصه ها را تعریف می کند، بنابراین باید دنبال افرادی متخصص و با تجربه مدیریت شهری باشید.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی با بیان این که مردم نباید تاوان کم تجربگی شهردار را بدهند، ادامه داد: رزومه سنگینی را برای شهردار آینده تعریف کنید و شخصی مقتدر و فنی را در سمت شهرداری انتخاب کنید، در غیر این صورت به سمت اختلاف  پیش می روید و به اصل شورا ضربه وارد می کنید.

تقویت بعد نظارتی شورا

وی با بیان اینکه شان شوراهای این دوره با توسعه نظام گره خورده است، گفت: اکنون وقت دودستگی و اختلاف سلیقه نیست و چهار سال وقت دارید تا شهر را به خوبی مدیریت و خود را در معرض دید مردم قرار دهید.

استاندار خراسان شمالی گفت: باید برای چهار سال آینده برنامه داشت و هر سال برنامه ای جدید تعریف کرد و با مدیریت صحیح سرانه های شهری را بهبود ببخشید.

وی با بیان اینکه شوراهای شهر نباید درگیر برنامه های بی اهمیت و خرد شوند ، افزود: نظارت رکن اصلی پارلمان شهری است و اعضای آن نباید درگیر بازی های سیاسی شوند.

شجاعی افزود: شاخص های مدیریت شهری از جمله سرانه آموزشی، فضای سبز و اداری باید توسط اعضای شورای شهر احصا شود و برنامه ریزی درستی برای بهبود آن انجام شود.

توجه به بخش خصوصی

نماینده عالی دولت در استان خراسان شمالی نقش بخش خصوصی را درمدیریت شهر بسیار با اهمیت دانست و گفت: حمایت از بخش خصوصی را در اولویت قرار دهید و سرمایه گذاران مشتاق در توسعه شهری را مورد حمایت قرار دهید  و سعی کنید بیشتر فعالیت های شهری توسط بخش خصوصی انجام دهید.

شجاعی  ادامه داد: برخی از دستگاه ها تاثیر زیادی بر مدیریت شهری دارند و همسو با شهرداری حرکت می کنند و شوراها باید از ظرفیت این دستگاه ها استفاده کند و وظیفه و تکلیف دستگاه ها را در کمک به مدیریت شهری مشخص کند.

وی در مورد مطالبات شهرداری بجنورد از دستگاه های دولتی نیز گفت: مستندات این مطالبات مشخص شود تا بتوانیم دستگاه های بدهکار را مجاب به پرداخت کنیم.

شهر بجنورد مرکز خراسان شمالی با ۲۲۰ هزار نفر جمعیت، ۹ کرسی در شورای اسلامی دارد.

image_print
1075 پاسخ