تفاوت کاهش ارزش پول در برابر تورم، فساد ایجاد می‌کند

بسمه تعالی لطفا این یادداشت را مسئولین و اقتصاد دانان کشور مطالعه کنند و ابهام قلم را برطرف کنند. آیا سران قوا و مسئولین اجرایی کشور نظر قلم را قبول دارند که تثبیت بازار پول ملی ، ارزی ، سرمایه گذاری و تورم نیاز به قبول ریسک و جراحی بزرگ دارد؟ آیا قلم اشتباه میکند […]