توصیه‌ها وهشدارهای مهری پلیس به والدین و دانش‌آموزان

خوافیان رییس اداره آموزش و مشارکت عمومی معاونت اجتماعی پلیس خراسان رضوی گفت: خانواده‌ها جهت تعیین سرویس فرزندان خود حتما با مدارس هماهنگی لازم را داشته و در روز های اول سال تحصیلی ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سعی نمایید از شتاب و عجله جدا پرهیز کنید و اعمال و رفتار شما در علاقه […]

در شرایطی که زندگی بشر دچار رشد و تحولات اجتماعی و مدنی شده، باز هم شاهد اتفاقاتی ناهنجار در سطح جامعه هستیم، مانند همسایه آزاری!

غار نشینی مدرن در آپارتمان

رائین امان‌‌الهی زندگی بشر از چند صد هزار سال پیش تا کنون در گذر از دوره‌های مختلف تاریخی آنقدر دگرگون شده است که نه بشر چند صد هزار سال پیش می‌توانست زندگی در دنیای امروزی را تصور کند نه بشر امروز می‌تواند تحمل زندگی در دنیای غارنشینی و جنگل‌نشینی را داشته باشد. در شرایط کنونی […]