خواستگاری صوری راهی برای پز اجتماعی

چالش‌هایی که در فضای مجازی در جهان مد می‌شود، کم نیست که گاه اتفاقاتی بومی هم فضای مجازی را در کشورمان تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اتفاقاتی که خیلی زود گل می‌کنند و تکثیر می‌شوند!


از جمله این اتفاقات که اخیرا در فضای مجازی در کشورمان باب شده و رو به گسترش است، باب شدن خواستگاری صوری است. دایر شدن بساط کسب و کاری عجیب که می‌توان آن را نوعی متفاوت از نمایش نامید.


در این نمایش، برخی پسران که ظاهر موقری دارند و به اصطلاح خوش تیپ هم هستند، برای حضور در مراسم خواستگاریِ متقاضیان اعلام آمادگی می‌کنند. خواستگاری غیرواقعی که این پسران برای انجامش از متقاضیان وجه دریافت می‌کنند و تاکید دارند که آماده حضور در همه شهر‌ها هم هستند.


در آگهی‌های این افراد تاکید شده که آماده خواستگاری از دختران متقاضی هستند و برای این کار سناریوی آماده و مشخصی دارند؛ اینکه خواستگاری می‌کنند و دختران ردشان می‌کنند و به این وسیله اعتبارشان در خانواده و سر و همسایه بالا می‌رود!


کسب و کاری متفاوت و عجیب که به نظر می‌رسد بی مشتری هم نیست؛ این را می‌شود از افزایش شمار این خواستگاران صوری و غیرواقعی دریافت که تنوع قیمت نیز در خدماتشان به چشم می‌خورد و احتمالا برای حضور در شهر‌های مختلف هم دستمزد‌های متفاوتی دریافت می‌کنند.


البته باور کردن اینکه برخی حاضرند به عده‌ای پول دهند تا به خواستگاری شان بیایند و با رد کردنشان اعتبار کسب کنند، چندان ساده نیست، مگر آنکه بدانیم کسب و کار‌های عجیب تری هم در فضای مجازی در کشورمان دایر است که مشتریان پر و پا قرصی دارد و از قضا بسیار پر سود هم هست.

برای بررسی این معضل به سراغ پژوهشگر و مدرس علوم اجتماعی رفته تا با او در این خصوص به مصاحبه‌ای پرداخته و این معضل را از دیدگاه آسیب‌شناسی اجتماعی بررسی کنیم.

روان شناس اجتماعی می گوید: علت خواستگاری های صوری پزاجتماعی یا مسائل روانی اجتماعی است.

به گزارش روزنامهصبح امروزمحمدرضا ایمانی در مصاحبه باخبرنگار این رسانه می‌افزاید : اقدام به خواستگاری صوری در بین جوانان به خاطر جلب توجه و به نوعی پز اجتماعی می‌کنند تا به نوعیموضوعیت و حیات خود را ثابت کنند.

وی تصریح می کند:بخشی از دلیل این موضوع نیز به این اصل برمی‌گردد که ازدواج نزد مردم به عنوان یک برتری شناخته شده و به باورعامه باز میگردد و مردم از گذشته تا اکنون باور ذهنیشان همین استبه خصوص جوانانی که سنتی تر هستند.

محمد رضا ایمانی تبیین می کند: یکی از شاخصه هایی که مردمجامعه میخواهند بگویند جوانی خوشبخت یا عاقبت به خیر شده استازدواج است بعد از آن شغل و تحصیلات به عنوان ملاک های عمل خوبمورد ارزیابی قرار می گیرند و ازدواج رو به نوعی عاقبت به‌خیری تلقی می‌کنند.

وی ابراز می کند: هرچقدر که میزان تجرد قطعی یعنی میزان دختروپسران مجردی که سنشان بالای ۴۰ سال است  افزایش پیدا کند ، وزمانی که درخواست برای ازدواج کاهش پیدا کند بنا به زیر ساختهای اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی و از طرفی نیاز های جنسی افرادبرای ازدواج همچنان پایدار وجود دارد اما به هیچ کدام از اینها پاسخداده نمی شود و درنهایت ما برای اینکه در جامعه مورد توجه قراربگیریم یا به اصطلاح بگوییم خواستگار دارم اما رد کرده ام و قصدازدواج ندارم این عمل مصداق بارز یک پز دادن است و یا می‌تواند دلیل آن افسردگی ، ناراحتی  ونشانه عصبی عمیق پنهان در ما استکه به جنبه های مختلف در حال بروز پیدا کردن است.

روانشاس تاکید می کند: کسی که  ازدواج می کند به لحاظ جایگاهاجتماعی و منزلتی که پیدادمی کند شان بیشتری دارد به خصوص درخانواده وحتی در روابط اجتماعی از احترام بیشتر برخوردار میشود. تمام این موارد به این موضوع کمک میکنند تا مردم همچنان ازدواج رایکی از راه های خوشبختی برای فرزندانشان بدانند.

ازدواج سپید سبکی نو و پر آسیب

وی در خصوص ازدواج سفید می گوید: روابط نا سالم زندگی کهنامش را ازدواج سفید می نامند اوضاع را عجیب تر می کند زیرانشان می دهد ازدواج هنوز یکی از ملاک های با ارزش در زندگی مردماست .

وی ادامه می دهد: فارغ از اینکه بخواهیم به سایر نکات مثبت و منفیبنگریم مسئله دیگر این است که اگر در ازدواج اتفاقات خوبی نیفتادهاست و مشکلات زیادی پیش آمده این مشکلات درمان نشده استوبسیاری از جوانان به شدت از ازدواج گریزان شده اند چراکه فکر میکنند چالش ها و مشکلاتشان جدی می شود.یکی از این چالش هاشغلی و درآمدی است  اما عقبه ی آن ماجرای پیچیده تری دارد تحتعنوان روابط موثر بین زوجین در این زمینه نیز افراد دانش و مهارتلازم را ندارند و فرزندان خود را بدون صلاح و آمادگی وبدون ذهنیتدرست وارد زندگی می کنند. کما اینکه خود این افراد به عنوان بزرگترهمین مشکل را دارند واین مشکل برای فرزندانشان نیز تشدید شده وبا همین مشکلات وارد زندگی زناشویی می شوند و این مسئله باعثمیشود تا آسیب جدی به کانون خانواده وارد شود.

این روانشناس بیان می کند: ازدواج نه تنها در کشور ما بلکه در تماممجامع دنیا ارجمند و با ارزش است. اگر می بینید که برای مراسمازدواج جشن و شادی برگزار می شود واتفاقات خوبی در آن مراسم میافتد به این دلیل است که یکی از مولفه هاو شاخصه های اصلیحیات و زندگی اجتماعی موثر در زندگی است.

وی در خصوص ازدواج صوری توضیح می دهد:  متاسفانه از زمانقدیم مردم ایران به مسائلی توجه می کنند که هیچ ارزشی ندارد و تنهاجنبه ی روانی ایجاد می کند مانند گذراندن تمام دوره ها و اخذ تماممدرک ها درزمینه هنری و پز دادن با آن ها برای دیگران . متاسفانه اینمسئله بین تمام ایرانی ها از یک تا صد درصد در حال نوسان است واین یکی از ضعف های جدی شخصیتی ایرانی ها به شمار می رودکه حتی ارج و قرب موضوعات مهم زندگی خود را بخاطر آن پایین میآورند. مسئله خواستگاری و ازدواج صوری هم مانند همین موضوع جنبهی پز دادن دارد که برای آن حاضرند هزینه ویا خواهش و تمنا کنند تایک خواستگاری صوری تنها برای پز دادن ترتیب دهند.

دیدگاهی متفاوت به خوشبختی

محمد رضا ایمانی مطرح می کند: اگر فردی شغل و سواد و مطلوبیتاجتماعی داشته باشد و همچنان ازدواج نکرده باشد ، در جامعه ی ما بهعنوان فرد خوشبخت شناخته نمی شود.

کلمه ی خوشبختی صرفا برای ازدواج است و برای هیچ مساله اینیست.

این روان شناس اشاره می کند:  والدین برای سرنوشت و آینده یفرزندان خود زحمت کشیده اند،هزینه کرده اند چه مادی و چه روحی،روانی و معنوی و منتظر هستند این میوه به ثمر برسد وثمر آن ازدواجاست ؛ وقتی این اتفاق نمی افتد دچار دلهره و ناراحتی می شوند .

وی اشاره می کند: نیاز جنسی افراد در سنین خاصی بیشتر استمثلا افراد مجردی که بالای ۴۰سال سن دارند مشکلات جنسی ندارند بلکهمشکلات عاطفی سنگینی دارند زیرا دراین سن جنبه های عقلانیمانند شغل و درآمد بر جنبه های ع اطفی آنها حاکم می شود به همیندلیل آن شکست عاطفی همچنان برایشان وجود دارد به همین دلیلازدواج مسئله بسیار مهمی است و یکی از شاخصه های حیاتیزندگی محسوب می شود .

محمد رضا ایمانی روانشان در پایان سخنان خود اشاره می کند: کسانی که ازدواج نکرده اند دچار مشکلات روحی و روانی سنگینیهستند ، در ظاهر ممکن است که بسیار راحت صحبت کنند اما در خلوتو آنجایی که نیاز های عاطفی دارند با مشکل مواجه می شوند.

image_print
31 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *