حاشیه‌های تمام نشدنی آقای سرپرست!

سرپرست خراسانی فدراسیون والیبال در حالی چمدان هایش رابرای سفر به شیکاگو بسته که کوچکترین برنامه ای برای فراهمکردن شرایط برگزاری انتخابات را ندارد.

18 آذر 1397 مراسم معارفه افشین داوری به عنوان سرپرستخراسانی فدراسیون والیبال برگزار شد. از همان زمان داوریسکان هدایت والیبال ایران را در دست گرفت و برای تماماقداماتی که کرد بسیار با احتیاط قدم برداشت. با وجود اینکه18 خرداد 1398 دوران قانونی سرپرستی وی در والیبال تمامشد، اما او همچنان با کار خود ادامه می‌دهد.

با نگاهی ساده و گذرا به تبصره 2 ماده 10 اساسنامهفدراسیون‌های ورزشی که در سال 1381 به تصویب هیاتوزیران رسید می‌توان به نکات خیلی زیادی رسید. در این تبصرهآمده است: «رئیس سازمان بلافاصه پس از عزل و یا قبولاستعفای رئیس فدراسیون فردی را به عنوان سرپرست منصوبخواهد نمود. مجمع عمومی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه در مورد انتخاب رئیس جدید فدراسیون با رعایت مقرراتاقدام نماید

*موفقیت‌هایی که به نام خودش تمام می‌کند!

در این بین اظهارنظرهای عجیب و جالب آقای سرپرست ودبیرش هم در نوع خود جالب است. آقایان روی شانه خودمی‌زنند و سر می‌چرخانند و می‌پرسند چه کسی بود؟ آنهاخودشان را بی‌اطلاع از ماجرا معرفی می‌کنند و البته دلیل ایناقدام‌شان هم مبهم است.

افشین داوری، این روزها در محافل مختلف رسانه‌ای وخبرگزاری‌ها صحبت‌های جالبی مطرح می‌کند. او در تلاشاست تا با کمرنگ کردن نقش بازیکنان و اعضای کادر فنی تمامموفقیت‌های کنونی والیبال را به مدیریت خودش ربط دهد. سرپرست فدراسیون والیبال می‌گوید: پرداختن به حواشی درشرایطی که تیم ملی نیاز به حمایت و تمرکز در رفع مشکلات وافزایش انگیزه بازیکنان دارد، ممکن است تیم را از هدف اصلیخود دور کند. تیم ملی فرصت خوبی را به دست آورده و باسرعت قابل قبول پیش می‌رود.

وی ادامه داد: نتایجی که تیم ملی والیبال در لیگ ملت‌ها کسبکرد حاصل اتفاقات مثبتی است که در فدراسیون رخ داده و منهم به خودم اجازه نمی دهم این فضای آرام به هم بخورد. تاامروز رسانه همواره در کنار تیم ملی والیبال بوده و حمایترسانه، مردم، فدراسیون و مسئولان نقش موثر در پیروزی‌هایاخیر تیم داشته است.

نکته جالب تر ماجرا زمانی است که داوری درخصوص اتمامدوران سرپرستی‌اش صحبت می‌کند. او معتقد است زمانی کهفردی به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب می‌شود، موظفاست تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی به فعالیت خود ادامهدهد.

داوری می‌گوید: من در فدراسیون ناشنوایان به مدت 9 ماهسرپرست بودم. در حکم سرپرستی فدراسیون والیبال هم کهبرای من صادر شده نوشته شده که «جهت برگزاری مجمعانتخابات به عنوان سرپرست منصوب می‌شوید

*کارشناسان مغرض!

در این میان علی فتاحی، سرپرست دبیری فدراسیون همصحبت‌های داوری را تکرار می‌کند و در صحبت‌هایش به نوعیبرخی از رسانه‌ها و کارشناسان را هم مغرض خطاب می‌کند. اودر این خصوص گفته که برای سرپرستی آقای داوری زمانیتعریف نشده و او تا زمان برگزاری مجمع سرپرست فدراسیونوالیبال خواهد بود. ضمن اینکه جا دارد بگویم دوستانی کهانتقاد می‌کنند دقیقاً با کدام اساس و مدرک این چنین انتقادمی‌کنند؟!

سرپرست فدراسیون والیبال در مصاحبه دیگری مدعی شد کهدر شرایط کنونی که تیم ملی نتایج درخشانی کسب کرده نبایدبه یک بند و تبصره استناد کرد تا آرامش والیبال را بهم زد. اومعتقد است که تیم ملی درگیر مسابقات مهمی است و باید باهمین آرامش پیش برود.

حال سوال اینجاست که اگر لیگ ملت‌ها تمام شود، تمامتورنمنت‌های والیبال تمام می‌شود و زمان مناسبی برای برگزاریانتخابات خواهد بود؟ فراموش نکنیم که والیبال ایران رقابت‌هایجوانان جهان، انتخابی المپیک، جام کنفدراسیون زنان آسیا،نوجوانان جهان، قهرمانی مردان آسیا، جام‌جهانی و مرحله دومانتخابی المپیک را هم در پیش دارد که هر کدام به اندازهخودشان ارزشمند و مهم هستند. پس از آن هم رقابت‌های لیگبرتر آغاز می‌شود و در پایان هم باید منتظر رقابت‌های المپیکباشیم.

تمامی اهالی والیبال می‌دانند که تیم‌های ملی در رده هایمختلف به صورت یک جزیره در حال انجام امور مربوط به خودهستند و فقط توقع دارند در شرایط کنونی که فدراسیونسرپرست دارد هیچ سنگ‌اندازی در برنامه‌هایشان رخ ندهد. بهاین ترتیب می‌توان مدعی شد که فدراسیون و مدیریت آن کمتریننقش را در سازماندهی تیم‌های ملیدر شرایط کنونیدارد.

با این تفاسیر به صلاح والیبال است که انتخاباتش زودتربرگزار شود، چراکه هر اقدامی که این روزها در والیبال بهامضای داوری برسد، غیرقانونی خواهد بود. قانون به صراحتاعلام کرده که دوران حضور یک فرد به عنوان سرپرست درفدراسیون نباید بیش از ۶ ماه طول بکشد و بدون شک داوریهم تافته جدا بافته نیست و متن حکمش نمی‌تواند چیزی ورایقانون باشد.

موضوع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد بحث دوشغله بودنداوری در صورت تداوم حضورش در والیبال و ریاست احتمالیاست. او هم‌اکنون مدیرکل ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌هایکشور در وزارت ورزش و همزمان سرپرست فدراسیون والیبالاست. اینکه چرا وزارت ورزش اصرار دارد دو سمت مهم را بهیک نفر بدهد، سوالی است که شاید آقای وزیر و یا حداقلداورزنی به عنوان معاون وزیر بهتر بتوانند به آن پاسخ دهند.

*وظیفه من است که به شیکاگو بروم

به هر حال غیر از این مباحث موضوع دیگری هم این روزها دررسانه‌ها مطرح می‌شود که به سفر آقای سرپرست غیرقانونیوالیبال به شیکاگو برای حضور در مرحله نهایی لیگ ملت‌هااست. داوری در مورد سفرش با تیم ملی والیبال به آمریکا گفت: وظیفه من است که با تیم ملی والیبال به شیکاگو بروم چون نیازاست که کنار تیم باشم. از کادر و اعضای تیم ملی می‌توانیداهمیت حضور مسئولان را در کنار تیم ملی بپرسید. فینال لیگملت‌ها اهمیت زیادی دارد و باید همه شرایط را مهیا کنیم تاانشاالله یک اتفاق تاریخی دیگر رقم بخورد. من 40 سال استکه در ورزش حضور دارم و فرق فینال با سایر مراحل رامی‌دانم.

به نظر می‌رسد داوری بجای فراهم کردن شرایط برای موفقیتوالیبال یا فراهم کردن شرایط برای برگزاری انتخابات به دنبالشرایط سفرش به شیکاگو است! اینکه دقیقا حضور وی در کنارتیم چه سودی برای ملی‌پوشان دارد سوالی است که شاید درآینده پاسخ آن را از برخی ملی‌پوشان بشنویم. داوری در بخشیدیگر از صحبت‌هایش اعلام کرده که «وظیفه من است تا با تیمملی به شیکاگو بروم»! سوال این است که آیا واقعاً وظیفه یکسرپرست سفر به همراه تیم ملی است یا فراهم کردن شرایطبرای برگزاری انتخابات؟!

داوری در حالی چمدان سفر به آمریکا را بست که در شرایطکنونی تیم ملی نیاز به حضور یک تیم رسانه‌ای در کنار خوددارد تا موفقیت احتمالی ملی‌پوشان را به خوبی منعکس کند. داوری در هفته دوم لیگ ملت‌ها که به میزبانی ژاپن برگزارمی‌شد، هزینه بالای اعزام تیم رسانه‌ای را بهانه کرد و تیم ملیبدون همراهی خبرنگار یا عکاس به ژاپن رفت، اما حالا آقایسرپرست ترجیح می‌دهد همه هزینه‌ها برای خودش شود!

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *