دیگر از دست پهلوان کاری برنمی‌آید

دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده در دادگاهویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضیمنصوری در مشهد برگزار شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهاماتمتهمان پرونده شرکت پدیده صبح روز گذشته در دادگاه ویژه رسیدگی بهجرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی سیدهادیمنصوری در مشهد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه که با حضور هیات عالی قضایی، متهمین و وکلایمدافع آنان، جمعی از شکات و وکلا، تیم پزشکی و اصحاب رسانه ومطبوعات برگزار شد، قاضی منصوری به تشریح روند رسیدگی به این پروندهپرداخت.

قاضی منصوری با بیان دلایل اعطای فرصت به متهمین این پرونده گفت: اینفرصت با هدف جبران مافات به متهمین داده شد.

وی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خواست تا نتیجهاقدامات متهمین را تشریح کند.

دراین بخش غلامعلی صادقی با اشاره به اقدامات دادسرای عمومی و انقلابمشهد گفت: به طور مشخص ۳ اقدام در طول این مدت توسط متهمین انجامشده است. ابتدا درخواست انجام ملاقات با مسئولان یکی از موسسات پولیو مالی برای انجام هماهنگی‌های لازم از سوی متهمین داده شد.

وی افزود: ما هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم و بنا شد گزارش ارائه کنندکه نتایج آن نیز اعلام شد و نتایج حاصل از آن مطلوب نبود.

قاضی صادقی بیان داشت: اقدام دوم از سوی متهمین معرفی یک شرکتبرای همکاری‌های لازم بود، اما نتایج این اقدام نیز مثبت و شفاف نبود و بهسرانجام مشخصی نیز نرسید.

دادستان مشهد تصریح کرد: در اقدام سوم نیز مکاتباتی از سوی متهمینبرای انجام برخی امور انجام شد و متاسفانه شاهد بودیم که قبل از این کهاین نامه‌ها به دست ما برسد. تصویر این نامهها در فضای مجازی منتشرشد که این کار نیز کار خوبی نبود و  موجب گلایه شد.

دادستان مشهد خاطر نشان کرد: ما از سال ۱۳۹۱ در حوزه پیشگیری بهدنبال حل مشکل بودیم. به اصرار دوستان در ستاد تدبیر مهلت مجددی نیز بهمتهمین اعطا شد؛ اما اقدام قابل قبولی از سوی آن‌ها انجام نشد. ما در اینمدت تمامی تلاش خود را برای حفظ منافع عمومی انجام دادیم و تعامل خوبینیز با متهمین برای بازگرداندن اموال مردم داشتیم؛ اما متاسفانه همکاریباید و شاید از سوی متهمین مشاهده نشد.

غلامعلی صادقی افزود: همکاری‌های ارزشمندی از سوی دستگاه قضایی بامتهمین با هدف بازگرداندن اموال مردم صورت پذیرفت. آنچه از سوی متهمیناز ما خواسته شد به انجام رسید، اما تا این لحظه همکاری شایسته‌ای ازسوی این افراد انجام نشد بنابراین از دادگاه درخواست ادامه رسیدگی واجرای قانون را داریم.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد همچنین در ادامه توضیحات قاضیمنصوری در خصوص ادامه رسیدگی‌ها در این پرونده با محوریت قصورمسئولان و دست اندرکاران دستگاه‌های اجرایی که زمینه ساز تخلفاتمتهمین این پرونده شده است؛ افزود: تحقیقات در این زمینه انجام شده وادامه دارد و انشاءالله نتایج آن به محض تکمیل، تقدیم و اعلام خواهد شد.

پس از توضیحات دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، قاضیمنصوری از نماینده سازمان بازرسی و نماینده دادستان مشهد خواست تامطالب خود را ارائه نمایند.

نماینده دادستان گفت: بررسی سوابق اقدامات دادستانی مشهد نشان دهندهاین است که تمامی این اقدامات با هدف پیشگیری از گسترش تخلفات، حفظاموال و دارایی‌های سهامداران و ادامه مسیر طبیعی فعالیت شرکت پدیده واجرای قانون و نظامات دولتی بوده؛ اما علی رغم تلاش‌های صورت گرفته،متهمین همکاری نداشتند و نتیجه آن شد که امروز شاهد آنیم.

نماینده مدعی العموم افزود: اصرار مسئولان وقت این شرکت یعنی متهمینفعلی پرونده بر ادامه فعالیت خارج از چارچوب قانونی جای تامل دارد ونتیجه این حرکت، تشکیل پرونده کیفری برای تعقیب متهمین بود.

پس از توضیحات رییس فعلی هیات مدیره شرکت پدیده، قاضی منصوری ازمتهم ردیف اول محسن پهلوان مقدم فرزند اسداله خواست تا با توجه بهکیفرخواست صادره آخرین دفاع خود را بیان کند.

متهم پهلوان مقدم با قرارگرفتن در جایگاه به تشریح اقدامات و دفاع از خودپرداخت.

نماینده دادستان در واکنش به توضیحات متهم محسن پهلوان گفت: متاسفانهدر شرایط کنونی نیز متهم ردیف اول برای همکاری قائل به گذاشتن شرط وشروطی است که جای تامل دارد.

قاضی منصوری نیز مجددا متذکر شد فرصت اعطایی به متهمین فقط برایبازگرداندن اموال سهامداران بوده و از موجبات مخففه مجازات محسوبمی‌شود.

متهم ردیف اول گفت: اقدامات اولیه با مذاکرات انجام شده با شهردار وقتشاندیز و برخی دیگر از مدیران انجام شد و اسناد و مدارک آن نیز وجوددارد، برخی اداره‌ها در همین مسیر تخلف کرده‌اند که حتما از طریق مراجعذی صلاح پیگیری خواهد شد.

در این هنگام قاضی منصوری گفت: به تمامی تخلفات احتمالی مسئولان دراین پروسه نیز رسیدگی خواهد شد و اقدامات اولیه هم انجام و دادستانیمشهد و سازمان بازرسی و سایر نهاد‌های ذیربط درحال پیگیری موضوعهستند.

متهم ردیف اول گفت: من چند سال است که در زندان هستم و به عنوانمحسن پهلوان در همینجا اعلام می‌کنم که دیگر توان ادامه کار را ندارم وکاری از من برنمی‌آید.

قاضی منصوری افزود: فرصت زیادی برای دفاع به متهم ردیف اول داده شدهو از ابتدای برگزاری جلسات دادگاه ۲۰ جلد پرونده نیز شامل محتویات ۱۱ جلسه پیشین تشکیل شده است.

در این هنگام و پس از اتمام دفاعیات متهم ردیف اول، قاضی منصوری ازنمایندگان سازمان‌های حاضر در جلسه خواست تا مطالب خود را نسبت بهدفاعیات متهم پهلوان مقدم بیان نمایند.

نمایندگان سازمان‌های حاضر در جلسه با تشریح اقدامات خلاف قانونمتهمین بر اصرار متهمین بر ادامه تخلفات پس از تذکرات قانونی تاکیدکردند.

پرونده موسوم به پدیده دارای سه متهم اصلی و تعداد زیادی متهم دیگر استکه پس از طی تشریفات قانونی و انجام تحقیقات مقدماتی برای رسیدگی بهدادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی ارسال شدهاست.

طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد متهماناین پرونده متهم به اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری ازطریق فروش اوراق موسوم به سهام پدیده و همچنین تعدادی از متهمان بهمشارکت در کلاهبرداری از طریق خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیدهشاندیز و تحصیل مال نامشروع متهم هستند.

پس از اقامه نماز ظهر و عصر و اعلام رسمیت مجدد جلسه، قاضی منصوریاز وکیل نماینده جمعی از سهامداران خواست تا مطالب خود رابیان کند.

وکیل نماینده جمعی از سهامداران گفت: درمجموع؛ اقدامات خلاف قانونمتهمین علاوه بر اثرات سوء داخلی، موجب تولید خوراک تبلیغاتی برایدشمنان قسم خورده نظام در خارج از کشور شد که جای تاسف دارد وامیدواریم که عدالت جاری شود.

پس از اتمام دفاعیات وکیل مدافع متهم محسن پهلوان مقدم، قاضی منصوریادامه رسیدگی به این پرونده را به صبح فردا موکول کرد.

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *