تا آخر شورا کنسرت برگزار می‌کنیم

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: موسیقی، یکی از عواملیاست که می‌تواند مردم را در کنار یکدیگر قرار داده و بینشان پیوند ایجادکند. تئاتر، سینما، پارک، گفت‌وگو، خانه ادبیات، فردوسی و از همه مهمتروجود حرم امام رضا(ع) … از دیگر عوامل پیونددهنده مردم با یکدیگر استو باید برای نتیجه‌بخش بودن این عوامل فرهنگی در کنار یکدیگر باشند. گمان می‌کنم که در پایان شورای پنجم در مشهد بتوانیم کنسرت برگزارکنیم.            

به گزارش ایسنا، حمیدرضا موحدی‌زاده در پاسخ به این پرسش که تا چه حد امیدوار هستید در سال جاری یا آینده شاهد برگزاری کنسرت در مشهد باشیم؟ گفت: من و اعضای شورای شهر امیدمان هیچ‌گاه قطع نشده است؛ زیرا زمانی که امید به پایان برسد خط یأس همه را زیر می‌گیرد و جامعه را به اضمحلال می‌کشاند. جامعه ما دارای انواع موسیقی ایرانی، سنتی، محلی، کرمانجی، تربت‌جامی و … است که همگی جزوی از فرهنگ ما هستند. نمی‌توانیم این فرهنگ را از مردم بگیریم درواقع چنین حقی نداریم که اجزای فرهنگی جامعه را از هم گسسته کنیم.

وی توضیح داد: اگر موسیقی محلی در پارک‌ها برگزار می‌شود و تعداد ۵ هزار نفر از مردم برای شنیدن این موسیقی به پارک می‌روند نشانگر ایناست که آن‌ها نیاز به فضای نشاط‌انگیز دارند و این فضا از مردم دریغشده است. بنابراین زمانی که جلوی برگزاری چنین مراسمی را بگیریممردم به درون خانه‌های خود می‌روند و آنجا نیاز خود را رفع می‌کنند؛ برایهمین است که موسیقی زیرزمینی در مشهد بیشترین رشد را دارد.

موحدی‌زاده در پاسخ به این پرسش که تا چه حد امیدوار هستید در سالجاری یا آینده شاهد برگزاری کنسرت در مشهد باشیم؟ گفت: من واعضای شورای شهر امیدمان هیچ‌گاه قطع نشده است؛ زیرا زمانی کهامید به پایان برسد خط یأس همه را زیر می‌گیرد و جامعه را به اضمحلالمی‌کشاند. جامعه ما دارای انواع موسیقی ایرانی، سنتی، محلی،کرمانجی، تربت‌جامی واست که همگی جزوی از فرهنگ ما هستند. نمی‌توانیم این فرهنگ را از مردم بگیریم درواقع چنین حقی نداریم کهاجزای فرهنگی جامعه را از هم گسسته کنیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: موسیقی می‌تواند عاملهمبستگی ملی و نزدیک شدن دل‌های مردم به یکدیگر باشد در شرایطی کهتحریم و احتمال جنگ وجود دارد.

حمیدرضا موحدی‌زاده با حضور در خبرگزاری ایسنامنطقه خراسان، وگفت‌وگو با خبرنگاران این تحریریه اظهار کرد: در جامعه تقاضایی شکلگرفته مبنی براینکه یکی از خیابان‌های شهر به نام استاد شجریاننام‌گذاری شود. در این راستا تعدادی از نمایندگان مردم در شورای شهراز این حق قانونی استفاده کرده و طرحی را به شورا ارائه دادند. همانطورکه چندی پیش خیابانی را به نام استاد اخوان ثالث ونام‌گذاری کردیم. درواقع تلاش ما این است که برای نام‌گذاری معابر و خیابان‌ها سراغچهره‌های دانشگاهی، ادبی، فرهنگی  و هنری که مهجور مانده یا به‌گونه‌ایدیده نشدند، برویم.

*استاد شجریان، سرمایه اجتماعی و ملی کشور است

وی افزود: هنرمندان، ادیبان وسرمایه‌های اجتماعی ما هستند؛ بنابرایننبایستی خود را از وجود آن‌ها محروم کنیم. باید توجه داشت که شورایشهر در چارچوب ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی، انقلاب و شهر درحالپیشروی است. استاد شجریان نیز یکی از سرمایه‌های اجتماعی و ملیکشور هستند. چه بخواهیم و چه نخواهیم این چهره بین‌المللی از شهرمشهد برخاسته است پس چرا برخی می‌خواهند او را بپوشانند؟ این کارچه مشکلی را حل می‌کند

موحدی‌زاده ادامه داد: نبایستی بخشی از جامعه چهره‌های فرهنگی وهنری کشور را در مقابل ارزش‌هایی که همه آن را قبول داریم و به آنپایبند هستیم، قرار دهند. برای نمونه مخالفان نام‌گذاری خیابانی به ناماستاد شجریان این موضوع را مطرح می‌کنند که خانواده شهدا مخالفاین کار هستند. معتقدیم چنین اقداماتی، خدمت به خانواده شهدا نیست. با این اقدامات، دنیا راجع به ما چه فکری و قضاوتی می‌کند.

*در سلیقه و دیدگاه افراد نباید دخالتی کرد

نایب رئیس شورای شهر خاطرنشان کرد: استاد شجریان فرهیخته‌ای استکه برای دنیا ارزشمند و قابل احترام است. فرض بر اینکه در برخی ازدیدگاه‌ها با آقای شجریان همراه نباشیم این بخشی از امور طبیعی وشخصی افراد است ما نمی‌توانیم در سلیقه دیگران دخالتی داشته باشیم،اما زمانی که عده‌ای بخواهند برای فردی مساله درست کنند از هرموضوعی ایرادی می‌گیرند. حال آنکه کار درستی نیست و باید به مردماجازه داده شود تا طعم انتخاب خویش را بچشند و برای انتخابات بعدیدلگرم باشند.

*در تمام دنیا نمایندگان، خواسته‌های مردم را به‌صورت قانون درآورده واجرایی می‌کنند

وی با بیان اینکه «ما نباید دغدغه این مساله را داشته باشیم تا درانتخابات بعدی مردم شرکت خواهند کرد یا خیر؟» گفت: بایستی جوان‌هاروحیه داشته باشند تا دوباره پای صندوق‌های رای بیایند. در تمام دنیازمانی که نماینده‌ای انتخاب می‌شود نمایندگان در قالب طرح یا لایحهخواسته‌های مردم را به‌صورت قانون درآورده و اجرایی می‌کنند تا مردمطعم آن طرح یا پروژه را بچشند و دوباره انگیزه‌ای برای آمدن پایصندوق‌های رای داشته باشند. زمانی که چنین اجازه‌ای داده نشود کارکردرای مردم خنثی می‌شود و ناامیدی ایجاد می‌کند. باید توجه داشت کهبزرگترین دشمن هر جامعه‌ای یأس و ناامیدی در آن است.

*شورای شهر تلاش کرده فضای جامعه را باز کند

موحدی‌زاده تصریح کرد: شورای پنجم، شعار امید و زندگی را برای خودبرگزیده و با وجود همه گرفتاری‌ها و موانع موجود فضا را با کمک مردم،هنرمندان، ورزشکاران وباز کرده است که از این بهتر هم می‌تواندباشد، اما گاهی این امکان وجود ندارد. شورای پنجم حاضر است بهنگرانی‌های برخی افراد گوش دهد این که چه نگرانی در رابطه با نام‌گذاریخیابانی به نام استاد شجریان دارند و این اقدام چه مشکلی ایجاد خواهدکرد؟

نایب رئیس شورای شهر اظهار کرد: ترس من از این است که بحث‌های اینچنینی ما به گوش استاد شجریان برسد و خود او نخواهد که خیابانی را بهنامش نام‌گذاری کنیم. درواقع استاد شجریان نیازی به این اقدامات ندارد؛چراکه در تمام دنیا شناخته شده و مطرح است، حال آنکه ما به یکدیگرنیاز داریم. برای اینکه جامعه ما بتواند به‌گونه‌ای درد و رنج‌های خود راتحمل کرده، از این شرایط عبور کند و مایوس نشود و از سویی دیگراختلاف در جامعه رشد نکند بایستی از طریق این مسائل فرهنگی بایکدیگر پیوند برقرار کنیم.

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *