pishgaman

برگزاری جشن‌های نوظهور مکانیسمی دفاعی طبیعی در جهت کاهش تنش‌های اجتماعی

امروزه و طی چند سال اخیر شاهد بروز و ظهور جشن‌هایی به سبک نوهستیم جشن‌هایی که بیشتر در بین قشر متوسط جامعه رواج داشته وچنین مراسماتی با این شدت و غلظت در هیچ کشور غربی دیده نمی‌شود.

هنوز از شوک جشنطلاق و خداحافظ متاهلیبیرون نیامده کهپیامدعوتی برای جشن‌هایی با مضمونخداحافظ پوشکیا جشنتاتیبرایمان ارسال شد.

طی چند ماهه اخیر اما یک جشن دیگری بین افراد جامعه و کاربرانفضای مجازی شیوع پیدا کرده با عنوان جشن تعیین جنسیتکه پدر ومادر  بعد از انجام سونوگرافی اطرافیان را دعوت کرده و از تعیین جنسیتدلبندشان به رقص و شادمانی می‌پردازند.

در واقع برگزاری جشن و مراسم شادی خیلی خوب بوده واز دیرباز مورداقبال ایرانیان  بوده از آن‌جا که ایرانیان از فرهنگ بسیار غنی برخوردارهستند و اهمیت خاصی برای  شادی قایل می‌شوند برای مناسبات مختلفنیز  به برگزاری جشن پرداخته تا علاوه بر ایجاد دورهمی شاد برای نسلآینده نیز خاطراتی به یادگار  بگذارند.

جشن «آش دندونی»، «حمام زایمان» و جشن نام گذاری توسطبزرگ‌ترهای فامیل سال‌های سال در جمع‌های خانوادگی و صمیمانه مارواج داشته است.

شیوع زندگی لاکچری و افزایش جشنهایی که هیچ ضرورتی ندارند و فقطیه بار مالی اضافه بر خانوده ها است مسبب ایجاد تبعاتی روانشناختی واجتماعی برای سایر اعضا اجتماع است.

با توجه به اهمیت موضوع به سراغ یکی از اعضای سازمان نظامروانشناسی بالینی ایران و  APA آمریکا و روانشناس بالینی و زوجدرمانگر  رفته و در این خصوص با وی به گفت‌وگویی نشسته که اکنون بهآن می‌پردازیم.

عضو سازمان نظام روانشناسی بالینی ایران و آمریکا می‌گوید: در شرایطکنونی جامعه  که بسیاری از جوانان به علت چشم و هم چشمی وهزینه‌های بالای مراسم عروسی دچار مشکلات جدید هستند و گاها براینبود امکانات اولیه برگزاری مراسم ازدواج به تعویق می‌افتد.

به گزارش روزنامه صبح امروزبهناز شیبانی نوقابی در مصاحبه باخبرنگار این رسانه می‌افزاید: در این شرایط هستند کسانی که با برگزاریجشن‌هایی غیر ضروری و گاها نامتعارف و انعکاس و انتشار تصاویر وصحنه‌هایی از چنین امکانات و جشن‌ها  که خود ناشی از مکانیسم‌هایدفاعی و روانشناختی  جبران می باشد به نمایش میگذارند.

وی تصریح می‌کند: جشن های تعیین جنسیت، جشن های عملهای زیباییو یا حتی تولدگرفتنهای مجلل برای حیوانات خانگی از جمله جشن هایغیرضروری می باشد که جز بارمالی اضافی برای خانواده ها نتیجه ایدیگر در برندارد.

بزرگ‌نمایی در فضای مجازی

شیبانی اظهار می‌کند: بزرگ نمایی  در فضاهای مجازی و برگزاری جشنهای مجلل تعیین جنسیت یا روزشمارهای مختلف بارداری وو هزینههایی که برای مهیا کردن امکانات تجملاتی این جشن ها در برخی اقشارجامعه دیده می شود نوعی برون فکنی حقارت ها و مکانیسم جبرانکمبودهای عاطفی و نیاز به توجه و احترام در بین اعضا خانواده هاییهست که دارای کمترین سطح موفیقتهای واقعی علمی یا شغلی واجتماعی بوده و برای جبران این کمبود ها با هزینه های زیاد و تجملاتیغیر ضروری می‌خواهند خودی نشان دهند.

وی ادامه می‌دهد: به طور مثال اغلب اوقات طلاق  آثار تخریب کننده‌ای برطرفین گذاشته و احتمالا یک یا هر دو سوی ازدواج ناراحتی در موردوضعیت جدید بعد از جدایی را احساس می‌کنند.

شیبانی اشاره می‌کند: با این حال، هنگامی که فرایند طلاق به صورتقطعی اتفاق می افتد از آنجایی که دو طرف از شدت استرس و اضطرابمراحل طلاق خلاص می شوند، ممکن است احساس راحتی کنند یا حتیاز این فصل زندگی خود به عنوان فصل آزادشدن یاد کنند.

طلاق اقدامی منحوس یا نقطه عطف آرامش؟

این روانشناس بالینی عنوان می‌کند: آمار طلاق در سالهای اخیر بهصورتی غیر قابل کنترل افزایش یافته است. اگرچه طلاق در جوامع مختلفو حتی در دین اسلام جزو منحوس ترین اتفاقات زندگی به شمار می آیدولی این امر برای افرادی که از روابط خشونت آمیز و یا مخرب خارج شدهاند، می تواند نقطه عطفی در جهت آرامش باشد.

وی ابراز می‌کند: مراحل پس از طلاق در روابط از لحاظ روانشناختیمشابه مراحل سوگ یا از دست دادن است و افراد مختلف از مکانیزم هایدفاعی و مقابله ای متفاوتی برای گذار از این مراحل استفاده میکنند.

شیبانی تاکید می‌کند: بعضی با گرفتن جشن های بزم برای اطرافیان و یااز تیراندازی لباس عروسی با اسلحه های پینت بال، کیک های عروسی یاطلاق و تکه های توپ و زنجیر شکسته، فشار روانی حاصل از این مرحلهرا برای خود کم می کنند. کم اهمیت دانستن پایان یه رابطه و حتی نشاندادن این شکست بعنوان یه پیروزی یک مکانیسم دفاعی است برای خروجاز فشارهای روانی درونی واجتماعی در بخشی از افراد جامعه است.

وی توضیح می‌دهد: این چنین جشنهای نامتعارف با شرایطی لاکچری  وبازتاب دادن آن در فضاهای مجازی نشان دهنده مکانیسم های جبرانیهست که گاه از خلاء های عاطفی و روانی شدیدی خبر می دهد.

شیبانی می‌گوید: بینندگان این جشن ها باید در نظر داشته باشندشادترین بخش زندگی این افراد همین عکس ها و جشن هایی است کهشما میبینید و هرگز ظاهر بزک شده زندگی و عکسهای برگزیده از بهترینموقعیت به ظاهر شاد دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

$وی در خصوص برگزاری چنین جشن‌هایی پاسخ‌می‌دهد: در نهایت،تصمیم به برگزاری جشن برای طلاق،جشن تعیین جنسیت و یا عمل هایزیبایی وانتخاب فردی است. اگر احساس نیاز به برگزاری جشن داریداین یه مکانیسم طبیعی برای کاهش تنش های روانی شماست پس انجامدهید چرا که شایستگی شاد بودن را دارید اما فراموش نکنید که راه‌هایبهتر و موثر تری هم وجود دارد.$

در ادامه به سراغ یک کارشناس ارشد خانواده رفته و با او نیز در درستی یا نادرستی برگزاری چنین جشن‌هایی مصاحبه ای گرفتیم.

زندگی بر مبنای داشته‌‌ها

کارشناس ارشد خانواده می‌گوید: به عنوان یک روان‌شناس به این‌گونهموضوعات نگاه متفاوتی داشته و خوب یا بد بودن این چنین جشن‌هاییبسته به شرایطی است  که فرد در آن قرار دارد.

سارا گلستانی می‌افزاید: ما نباید این اصل مهم را فراموش کنیم که هر فردی باید یاد بگیرد بر اساس شرایط زندگی خود چه هزینه‌های را کرده و به انجام چه کارهایی بپردازد تا تعادل روان و سلامت روان خود را در حالت اعتدال نگه‌دارد.

وی تصریح می‌کند: در علم روان‌شناسی حکم به خوب یا بد بودن جشنی دادن کاملا بی معنا و اساس است چرا که اولین اصل در لم روان‌شناسیعدم قضاوت افراد بدون آگاهی به جزئیات زندگی ان‌ها است.

$گلستانی ابراز می‌کند: در جامعه‌ای که غمگینی و افسردگی و اضطراب و فشار بر فضای عمومی آن غالب است افراد این چنین جامعه‌ای به برگزاری جشن پرداخته تا از فشار زندگی بکاهند.$

وی عنوان می‌کند: از چنین رفتارهایی به عنوان مکانیسم و دفاع ناخودآگاه در علم روان‌شناسی یاد شده و تنها نشان از اضطراب بوده و اگر من مسئول و روان‌شناس در جهت کاهش برگزاری این جشن‌ها کوشیده نه تنها کمکی به جامعه نکرده بلکه افراد را مستاصل‌تر و گیج تر می‌کنم.

برگزاری جشن بسته به شرایط

گلستانی بیان می‌کند: اگر قصد برگزاری جشن و یا دورهمی دارید آن را بر اساس شرایط خود برگزار کرده و تحت هیچ شرایطی از هیچ منظری خود را تحت فشار و مضیقه قرار ندهید چرا که هدف برگزاری این جشن خوب شدن حال شما است.

وی تاکید می‌کند: برگزاری مراسماتی مانند تعیین جنسیت و این چنین مراسماتی به هیچ وجه بد نبوده بلکه خبر از اتفاقات خوبی دارد چرا که نشان‌گر ان بوده که جامعه در حال حرکت به سمتی بوده که متوجه اهمیت جایگاه دوران جنینی و نوزادی شده است.

گلستانی می‌گوید: بهتر است در کنار چنین جشن‌هایی به گفت‌وگو از انتظارات پدرو مادر در خصوص نحوه برخورد با فرزدانشان پرداخته تا باهم به تربیت و افزایش آگاهی جامعه کمک کنیم و به خود و دیگران شناخت هدیه بدهیم.

وی خواستار شد: اگر قصد برگزاری چنین جشن‌هایی داشته بهتر است در کنار کارهای ظاهری اطلاعاتی از آن دوران به اطرافیان داده تا این‌گونهتجربیات ما در خصوص فرزند داری افزایش پیداکند.

گلستانی ادامه می‌دهد: برای برگزاری جشن به دنبال تِم خاصی نباشید و تنها با هدف افزایش خودآگاهی و افزایش آگاهی دیگران به برگزاری چنین جشن‌هایی بپردازید.

عاطفه خوافیان

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *