سکان فوتبال خراسان هم به شورای شهری‌ها رسید

پس از آنکه ریاضی عضو شورای شهر مشهد توانست سکانهیات کشتی خراسان رضوی را برعهده بگیرد، این بار درانتخابات هیات فوتبال استان دو عضو شورای شهر به رقابت باسایر کاندیداها پرداختند و در نهایت اصولی رئیسکمیسیون فرهنگی شورای شهر توانست برای 4سال ریاستهیات فوتبال را برعهده بگیرد.

مجمع انتخاب رئیس هیأت فوتبال خراسان رضوی با حضور۴۳ عضو از ۴۴ عضو مجمع انتخابی این هیأت از جمله تاجرئیس فدراسیون فوتبال، فتاحی مدیرکل ورزش و جوانانخراسان رضوی، نماینده ورزشکاران، باشگاه‌ها، مربیان،داوران، شهرستان‌ها و دیگر اعضا در هتل پارس مشهد برگزارشد.

غلامرضا اصغری، احسان اصولی عطار، پویا پارسا، سیدمحمد رضا رضوی‌راد، شهناز رمارم، محمدمهدی سلاطین،مرتضی صادقی و حسن کامرانی‌فر کاندیداهای این مجمعانتخابی بودند که در این میان سیدمحمدرضا رضوی‌رادکناره‌گیری کرد.

*پیروزی قاطع اصولی در دور اول انتخابات

در دور نخست این انتخابات احسان اصولی با ۲۲رای اکثریتآرا را کسب کرد. بعد از وی، رمارم دیگر عضو شورای شهر ۱۲رای و صادقی، ۷ رای کسب کردند. نکته عجیب تعداد آرایکامرانی‌فر، کمک داور بین‌المللی و سابق کشورمان بود که تنهایک رای به دست آورد.

پس از اعلام پیروزی اصولی، تعدادی از کاندیداها به نصفبعلاوه یک نبودن آرای اصولی اعتراض داشتند و معتقد بودندانتخابات باید به دور دوم برود که در نهایت با اعتراض برادرانو اعلام نظر تاج ریاست فدراسیون فوتبال این انتخابات بهدور دوم کشیده شد.

پیش از رأی‌گیری دور دوم به طرز عجیبی رمارم اعلام کرد کهخواهان کناره‌گیری به نفع صادقی کاندیدای دیگر است، امااز سوی رئیس مجمع پذیرفته نشد.

در نهایت دور دوم انتخابات هیات فوتبال خراسان رضوی، میانرمارم و اصولی برگزار شد که احسان اصولی موفق شد با ۲۵رای در برابر ۱۷ رای رمارم، به عنوان رییس هیات فوتبالخراسان رضوی انتخاب شود.

گفتنی است؛ برخوردهای برادران با معاون اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی از دیگر حواشی آن در این مجمع بود.

*سرمربی آینده تیم ملی مسابقات لیگ برتر را رصد می‌کند

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه مجمعانتخاباتی هیأت فوتبال استان خرسان رضوی اظهار کرد: ما باکی‌روش پیشرفت‌هایی داشتیم و باید سرمربی آینده تیمملی کسی باشد که در راستای پیشرفت فوتبال ما قدم بردارد. ما عجله‌ای برای انتخاب سرمربی نداریم اما سعی می‌کنیم تادر فیفادی آینده سرمربی تیم ملی مشخص شده باشد. مردم بدانند گزینه مورد نظر ما در حال پیگیری مسابقاتلیگ برتر است و به این شکل نیست از فوتبال ایران دورباشد.

او درباره زلاتکو کرانچار سرمربی برکنار شده تیم ملی امیدگفت: باید از او تشکر کنیم. با کرانچار یک توافق خوبداشتیم. قرار شد فقط دو ماه از حقوقش را پرداخت کنیم. این مساله زرنگی ما نبود و بزرگی زلاتکو کرانچار بود. بزودیبا یک سرمربی ایرانی به توافق خواهیم رسید و الان اسم اورا اعلام نخواهم کرد.

تاج افزود: ما در این سال‌ها در فدراسیون توانستیم موفقعمل کنیم و با کی‌روش هم در جام جهانی نتایج خوبی کسبکنیم. فقط تیم ملی امید مانده است که به امید خدا با یکبرنامه‌ریزی درست بتوانیم حسرت چهل و چهار ساله را بهپایان ببریم.

او درباره تیم داماش گیلان و خبری مبنی بر عدم حضور اینتیم در فینال جام حذفی گفت: در این باره چیزینشنیده‌ام.

تاج همچنین در مجمع انتخاباتی هیات فوتبال خراسان رضویاظهار کرد: با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری در خصوصاین که کشور باید در مقابل مشکلات آرایش دفاعی مناسبیبه خود بگیرد، باید بگویم که در حال حاضر در این امر بایدتدبیر بیشتری نیز در فدراسیون صورت گیرد. با اینوجود نیاز به یک مدیر مدبر وجود دارد که بتواند در چنینشرایطی ماموریت خود را به خوبی انجام دهد.

*۸سال است که آقای آسیا هستیم

رییس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: با پول قرارداد سهبازیکن قطری فدراسیون را اداره می‌کنیم. ۸ سال است کهآقای آسیا هستیم و باید بتوانیم این روند را ادامه دهیم. در فوتسال سوم جهان، در فوتبال بانوان دوم آسیا و در فوتبالساحلی دوم جهان هستیم.

تاج ادامه داد: ۸ داور بین‌المللی داریم. در آسیا علی‌رغماین‌که نتایج مطلوبی کسب نکردیم، در ابتدا ۴ نماینده و درسال گذشته یک نماینده در فینال داشتیم.

وی افزود: بحث درآمد زایی بحث جالب و غیر قابل انکار است وباید تلاش کنیم با یک برنامه‌ریزی منظم پولی که در فوتبالهمانند حق پخش تلویزیون و تبلیغات دور زمین است رامدیریت کنیم. در حال حاضر همانند یک تاکسی هستیمکه ۶۰ درصد مسافران را رایگان می‌بریم.

رییس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: باید سخنان مقام معظمرهبری در این خصوص را اجرا کنیم. با ۱۶ سرمربی لیگبرتر در این خصوص جلسه گذاشتیم. باید از اعزام‌هایغیرضروری همانند اعزام باشگاه‌ها به کشورهای خارجی مانندترکیه خودداری کنیم. شورای برون مرزی را محدود کرده‌ایمتا از سفرهای غیر ضروری خودداری کنیم و فقط مسابقاترسمی را برگزار کنیم.

وی افزود: باید از صحبت‌های حاشیه‌ای که در رسانه‌هایدشمن بازتاب پیدا می‌کند، جلوگیری کنیم. در این خصوصهمه باید رعایت کنند تا دیگر در دادگاه‌های ورزشیبین‌المللی پرونده‌ای نداشته باشیم.

تاج ادامه داد: هفته آتی با وزیر ورزش‌وجوانان برای جلوگیریاز باز شدن پرونده‌های ایران در دادگاه‌های ورزشی جلسه‌ایخواهیم داشت.

*خراسان رضوی بازوی فدراسیون فوتبال است

رییس فدراسیون فوتبال افزود: خراسان رضوی ظرفیتبسیار خوبی در داوران و بازیکنان دارد. حق اعتراض برایتمام کاندیداها قابل رسیدگی است، اما باید به فوتبال وانتخابات احترام بگذاریم. اصفهان منابع و صنایع زیادیدارد، در حالی که خراسان چنین منابعی برای سرمایه گذاریدر فوتبال ندارد. باید مدیر فوتبال استان بتواند از سایر منابعبه خوبی استفاده کند. خراسان رضوی یک از بازوان خوبفدراسیون محسوب می‌شود.

*تشکر مدیرکل ورزش و جوانان استان از زحمات برادران

فرزاد فتاحی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی در مجمعانتخابی هیات فوتبال استان اظهار کرد: از مهدی برادران کهچهار سال سکان هیات فوتبال خراسان رضوی را بر عهدهداشت، تشکر می‌کنم که تلاش زیادی برای رشد و رونق هیاتفوتبال خراسان رضوی کرد.

وی افزود: خوشحالم در طول چند ماهی که با هیات فوتبالقدم‌های مشترکی برداشته‌ایم، اقدامات خوبی در فوتبال استانصورت گرفته است. از کاندیداها نیز متشکرم که احساسخدمت کرده و برای ریاست این هیات ثبت‌نام کردند.

مدیرکل ورزش‌و‌جوانان خراسان رضوی یادآور شد: برگزاریانتخابات در سلامت کامل از اهمیت بالایی برایمان برخورداراست، همانطور که سایر انتخابات هیات‌های ورزشی را درسلامت کامل برگزار کردیم، خوشبختانه انتخابات هیات فوتبالنیز بدون مشکل خاصی برگزار شد.

*توصیه فتاحی به اصولی

فتاحی ادامه داد: در شرایطی قرار داریم که می‌تواند یک اتفاقتاریخی برای خراسان رضوی رقم بخورد. پدیده شهرخودرو، روزشنبه بازی حساسی پیش‌رو دارد و برای کسب سهمیهآسیایی با سپاهان رقابت خواهدکرد. همدلی که در خراسان بهوجود آمده باید تداوم یابد. اصولی باید تلاش کند تا همدلیرا در میان پیشکسوتان افزایش دهد تا بیش از این شاهدچنین افتخاراتی در خراسان رضوی باشیم.

وی افزود: در طول این مدت اقدامات خوبی در فوتبال خراسانرضوی شکل گرفته است. تکمیل استادیوم ثامن با سرعتخوبی انجام شده و در تابستان قابل بهره‌برداری خواهدبود. صدزمین‌ چمن مصنوعی نیز با همکاری استاندار خراسان رضویاحداث خواهدشد. برای ۱۷ شهرستان قیچی چمن‌زنی تهیهشده است.

فتاحی تاکید کرد: رییس هیات فوتبال استان، باید توجهبیشتری به شهرستان‌ها داشته باشد و نگاه برابری به آن‌هاداشته باشد. نگاه استانی در هیات‌های ورزشی باید اجراشود.

*آخرین صحبت‌های رئیس سابق هیات فوتبال استان

مهدی برادران در خصوص برگزاری مجمع انتخابی هیات فوتبالخراسان رضوی اظهار کرد: از تمامی هواداران فوتبال که باحضورشان، زیبایی فوتبال معنی پیدا می‌کند و در سرما وگرما در ورزشگاه‌ها حضور می‌یابند، تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به شیرین‌ترین روز‌های کاری‌اش در هیات فوتبالخراسان رضوی ادامه داد: صعود تیم فوتبال سیاه‌جامگان بهلیگ برتر از شیرین‌ترین روزهای کاری‌ام بود. اینکهتوانستیم برای نخستین بار در سه فصل متوالی، دو تیملیگ برتری در خراسان داشته باشیم اتفاقی شیرین بود،اما متاسفانه به دلیل عدم حمایت از بخش خصوصی اینتیم به دسته یک سقوط کرد.

برادران در پایان تاکید کرد: به دلایل شخصی ازکاندیداتوری در انتخابات هیات فوتبال انصراف دادم و در نظردارم تا زمانی که در آستان قدس رضوی مشغول به فعالیتهستم، در جای دیگری فعالیت نکنم. باید اعلام کنم، اماهمیشه به عنوان عضوی کوچک در کنار خانواده فوتبال استانخواهم بود و به رییس بعدی هیات فوتبال نیز، کمک خواهمکرد.

همچنین مهدی برادران در حین سخنرانی، در زمانی که ازرییس فقید هیات فوتبال نیشابور نام می‌برد، بغض کرده و ازاعضای مجمع درخواست کرد برای شادی روح آن محروم فاتحه‌ایقرائت کنند.

مانی پویا

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *