فکری برای فشارهای اقتصادی به مردم کنیم

استاندار خراسان رضوی: باید توجه کنیم که اگر دشمن به دنبال فشار از پایین است، باید کاهش نگرانی مردم و عدم فشار به آن‌ها را در دستور کار قرار گیرد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به یکی از انحاء شکل گیری معوقات واحدهای اقتصادی تصریح کرد: اکثر معوقات فعالان اقتصادی ناشی از این است که صنایع برای بازسازی خود اجبارا تسهیلات سرمایه در گردش را مصرف می کنند که مدت زمان بازپرداخت آن کمتر از تسهیلات نوسازی و بازسازی است و همین مساله موجب شکل گیری معوقات شده است.

راضیه علیرضایی روز گذشته در پنجاه و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه 26 درصد مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه بانکی مطرح می شود، گفت: این مشکلات نیز بیشتر در حوزه تقسیط بدهی ها و تامین مالی است. مساله ای که اکنون باید مورد توجه شورا باشد این است که سال گذشته به میزان 2444 میلیارد تومان تقاضای سرمایه در گردش در استان وجود داشت و 1200 میلیارد تومان نیز تقاضای بازسازی و نوسازی صنایع از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد.

بازسازی و نوسازی صنایع مهم‌ترین مشکل استان

وی ادامه داد: باید توجه داشت برای حل مشکل بازسازی و نوسازی که یکی از مسایل اساسی صنایع استان است، نمی توان با تسهیلات سرمایه در گردش این مشکل را حل کرد و این مساله این نیازمند تسهیلات بلندمدت تری است. با این همه بانک ها 60 درصد تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش صنایع استان را پرداخت کرده اند ولی این موضوع در پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی به 10 درصد هم نمی رسد.

علیرضایی تصریح کرد: اکثر معوقات فعالان اقتصادی نیز به همین مساله باز میگردد که صنایع برای بازسازی و نوسازی خود اجبارا تسهیلات سرمایه در گردش خویش را مصرف می کنند که مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات کمتر از تسهیلات نوسازی و بازسازی است و همین مساله موجب شکل گیری معوقات شده است. در حال حاضر 419 مورد برای دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی درخواست داشته ایم.

سقف تسهیلات سرمایه در گردش 5 میلیارد تومان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص سقف تعیین شده برای بانک‌های استان برای اعطای تسهیلات سرمایه در گردش گفت: این سقف برای بانک‌های استان 5 میلیارد تومان است و همین سقف موجب می‌شود بسیاری از واحدها از تهران برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به سقف منابع استان باید سقف اختیارات بانک های استان برای پرداخت تسهیلات افزایش یابد و این تغییرات باید به صورت ملی پیگیری شود. باید خود را با موانع قانونی سرمایه در گردش نباید درگیر کرد و بهتر است از همان روز اول بازسازی و نوسازی و تقسیط 5 ساله را تقاضا کرده و به تناسب منابع استان، سقف اختیارات بیشتری را برای پرداخت تسهیلات بانکی تقاضا کنیم.

نرخ سود از مهم‌ترین دل‌نگرانی‌های واحدهای صنعتی

در ادامه علی اکبر لبافی، دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به مسایل و مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی اظهار کرد: مهم ترین مساله بعد از مسایل ارزی کشور، مساله تسهیلات سرمایه در گردش است. «نرخ سود»، «زمان تمدید این تسهیلات» و «تعیین نرخ سود تقسیط بدهی آن براساس قرارداد اولیه یا نرخ قالب و یا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار» از جمله مهم ترین مسایل اقتصادی واحدهای صنعتی است.

وی با ارایه گزارشی از مصوبات جلسات گذشته شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: یکی از مصوبات این شورا این بود که یک نسخه از قراردادی که فعالان اقتصادی با بانک ها منعقد می کنند، در اختیار فعالان اقتصادی نیز قرار گیرد که خوشبختانه این امر ابلاغ شده و ارائه نسخه ای از قرارداد به فعال اقتصادی اجرایی شده است. مساله دیگر این بود همه بانک ها در انعقاد قرارداد با فعالان اقتصادی از نمونه واحد قراردادهای بانک مرکزی استفاده کنند که تاکنون خلاف این مساله موردی اعلام نشده است. همچنین اطلاع رسانی از انعقاد قرارداد توسط بانک ها باید روی خروجی سایت های بانک ها قرار می گرفت که خوشبختانه از نظر ما این امر اجرایی شده است.

یک‌سال کافی نیست!

لبافی با بیان اینکه فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها یکی دیگر از مسایلی بود که برای ما اهمیت داشت، تصریح کرد: پیشنهاد استان این بود که مبلغ اولیه برای فعال سازی مجدد 5 تا 10 درصد ارزش واحد به عنوان سهم آورده در نظر گرفته شود ولی عدد کنونی 20 درصد سهم آورده برای فعال سازی مجدد است. همچنین خواهان این بودیم که مدت زمان بازپرداخت تسهیلات نیز 10 تا 15 سال در نظر گرفته شد.

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به مدت زمان بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش بیان کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی مدت زمان حداکثر یک ساله را برای بازپرداخت کافی نمی دانند و باید بتوان در شرایط خاص این مدت زمان را به 2 تا 3 سال افزایش داد.

وی در خصوص یکی از دیگر مصوبات این شورا و پیگیری آن عنوان کرد: در مواردی که طرح های اقتصادی برای دریافت تسهیلات در جلسه کمیسیون مورد بررسی است، نظراتی ارایه می شود و سپس طرح برای توجیه مالی به سیستم بانکی ارسال می شود. براساس مصوبات شورا قرار بر این شد آنچه بانک عامل به عنوان بانکی که توجیه فنی طرح را مدنظر می گیرد و ارزیابی می کند، نظر خود را با کمیسیون بررسی کننده طرح های اقتصادی هماهنگ و اصلاح نمایند.

لبافی با اشاره به اهمیت سهم هر یک از بخش های اقتصادی در پرداخت تسهیلات بانکی تصریح کرد: هم اکنون نیز این سهم ها برای هر بخش وجود دارد ولی نظارتی بعد از پرداخت تسهیلات به بخش وجود ندارد که این سهم در همان بخش هزینه شده یا خیر. برای این منظور ضروری است ضمانت های اجرایی لازم برای تعیین سهم هر بخش و نحوه هزینه کرد آن توسط بانک مرکزی دیده شود. این مساله در مورد نرخ تسهیلات در بخش های مختلف نیز وجود دارد.

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره تفاوت نظر در مورد تعیین سهم نرخ تقسیر بدهی های تسهیلات بانک ها خاطرنشان کرد: برای تعیین این سهم نرخ 3 نظر وجود دارد که یکی مبتنی بر این است که نرخ کمتر تعیین شود؛ نظر دیگر این است که نرخ قالب در نظر گرفته شود و دیدگاه بعدی هم مبتنی بر این است که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در نظر گرفته شود. در حال حاضر بانک ها نرخ قالب را برای تعیین نرخ سود تقسیط بدهی تسهیلات خود معیار قرار می دهند که درخواست ما این است نرخ کمتر مورد توجه قرار گیرد.

موفقیت در شرایط کنونی کشور نیازمند همدلی است

استاندار خراسان رضوی در ادامه این جلسه گفت: اگر قرار است در این شرایط ویژه موفق شویم، باید تعاملات خود را با یکدیگر بهتر کنیم. در این مسیر ستاد تدبیر استان نقطه هماهنگی بین قوای مختلف برای تدبیر و تصمیم گیری است.

علیرضا رشیدیان افزود: بدخواهان این کشور و نظام دنبال این هستند که به این کشور ضربه بزنند. مسلما اگر قرار است کشور را از این شرایط عبور دهیم، باید توجه کنیم که اگر دشمن به دنبال فشار از پایین است، باید کاهش نگرانی مردم و عدم فشار به آن‌ها را در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: مسلما بایستی در این شرایط همه بخش های حاکمیتی و مدنی نزدیک تر به یکدیگر کار کنند. البته شرایط امروز کشور با شرایط قبل از برجام متفاوت است. برخی در مورد برجام نظر صفر و 100 دارند. هیچکدام از این موارد درست نیست.

تعاملات با سایر کشورها بهبود یافته

رشیدیان با بیان اینکه پیش از برجام کشور ما مشمول فصل 7 سازمان ملل بود و تحریم های سختی علیه کشور ما وجود داشت، گفت: شرایط امروز ما نسبت به آن زمان بسیار مناسب تر شده و تعاملات ما با خیلی از کشورها بهبود یافته است. البته در حوزه مسایل ارزی و مالی مشکلاتی داریم اما این مشکلات با توجه به راهکارهای جدیدی که در نظر گرفته شده، کمتر شده است.

استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: شورای گفت و گوی استان ما شورایی بسیار خوش یمن بود و بسیاری از پیشنهادات مطروحه در اینجا در کشور اجرایی شد. به عنوان نمونه یکی از اقدامات این شورا تعیین دستورالعملی مبنی بر این بود که واحدهای اقتصادی استان حساب های بانکی خارج از استان نداشته باشند. قابل چشم پوشی نیست که حساب های مالی واحدهایی که در استان فعالیت دارند، خارج از استان باشد و این در کل کشور یک قانون و برنامه شده است.

رشیدیان در خصوص ظرفیت های تسهیلاتی برنامه ششم توسعه عنوان کرد: از این ظرفیت مانند طرح های اقتصادی توسعه مناطق روستایی و محروم می توان برای ایجاد تحول اقتصادی در استان استفاده کرد. خوشبختانه طی سال گذشته استان ما در این بخش رتبه نخست را در اختیار داشت که امیدواریم امسال نیز این فرایند تداوم یابد. باید دو بخش خصوصی و دولتی در جهت کوتاه تر کردن فرایندها و رسیدن به تولید و اشتغال گام بردارند. متاسفانه به دلیل آمایش نادرست، از 20 هزار پیشنهادی که برای طرح های مناطق روستایی دریافت کرده ایم، 15 هزار مورد قابل توجه نبوده است.

وی افزود: میزان تسهیلات توسعه مناطق روستایی و محروم برای استان خراسان رضوی 610 میلیارد تومان است که تاکنون 305 میلیارد تومان آن ابلاغ شده که با نرخ سود 6 درصد پرداخت می شود. علاوه بر این 610 میلیارد تومان می توان از تسهیلات مازاد این طرح که به میزان 12 هزار میلیارد تومان برای کل کشور در نظر گرفته شده نیز بهره برد. به نظر می رسد اگر تعللی در جذب این ظرفیت داشته باشیم، پشیمان خواهیم شد.

مشکلات با همکاری حل می‌شود

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر لزوم فراهم آوردن فضای همدلی تصریح کرد: هنگامی که ما برای مسایل تحریم ها و فشارهای بیرونی طراحی‌هایی در نظر می گیریم، ممکن است این طرح ها نواقصی هم داشته باشد اما متاسفانه روی این نواقص به شدت تاکید می شود. این کار غلطی است و باید بیاموزیم همکاری برای حل معضلات بسیار مهم است.

رشیدیان خاطرنشان کرد: اگر قرار است در این شرایط ویژه موفق شویم، باید تعاملات خود را با یکدیگر بهتر کنیم. در این مسیر ستاد تدبیر استان نقطه هماهنگی بین قوای مختلف برای تدبیر و تصمیم گیری است. تنها استانی که این ستاد تدبیر در آن تشکیل شد، خراسان رضوی بود.

وی با بیان اینکه ضرورت دارد در حوزه منابع تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، تنوع بیشتری ایجاد شود، عنوان کرد: اینکه 80 درصد منابع تامین مالی بخش‌های اقتصادی فقط محدود به بانک‌ها باشد، نقطه آسیب بزرگی است. باید تنوعی در این خصوص برگزار شود و به این ظرفیت ها و ایده هایی که می تواند به تامین منابع غیر از منابع بانکی کمک کند، اهتمام ورزید.

رشیدیان در خصوص بیان مطلبی در خصوص اینکه سود 18 درصد ابلاغی نه برای بانک ها و نه برای صنایع مقرون به صرفه نیست، اظهار کرد: اینکه هزینه بانک ها آنقدر بالا باشد که این میزان سود تسهیلات برای آن جوابگو نباشد، محل اشکال است و باید این اشکال را رفع کرد. خواب پول در بانک‌ها به معنای ضرر است. این یعنی کاهش ارزش پول سپرده‌گذار؛ اگر تسهیلات پرداخت شده یک فاصله غیرقابل دفاع با منابع بانک‌ها داشته باشد، همه چیز به ضرر سپرده گذار تمام می‌شود.

وی تاکید کرد: باید اشکالات این سیستم احصا و روشن شود و بروکراسی بانکی و سقف غیرقابل دفاع تسهیلات برای استان ها را رفع کرد. باید توجه داشت برای تحقق نرخ رشد مورد نظر برنامه ششم توسعه در استان باید 13 هزار میلیارد تومان جذب سرمایه داشته باشیم. برای این کار مسلما بایستی از جذب سرمایه گذار خارجی استفاده کرده و تضامین حقوقی لازم را برای آنان فراهم نماییم.
انتهای خبر

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *