جودوکاران خراسانی بر سکوی سوم مسابقات کشوری ایستادند

ريیس هیات جودو، جوجیتسو و کوراش خراسان رضوی از کسب رتبه سوم برای خراسان رضوی توسط نوجوانان جودوکار استان در مسابقات کشوری خبر داد. حسین محمودی، با اشاره به عملکرد خوب تیم جودو نوجوانان خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی کشور اظهار کرد: رقابت‌های قهرمانی نوجوانان کشور در بخش آقایان با حضور ۲۰۲جودوکار در اوزان ۸گانه […]