اهدای نشان «مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام» به کارگردان مستند «شفا خانه»

نشان «مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام» توسط معاون مدیرکل و مسئول دبیرخانه ستاد مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام در مراسم رونمایی از مستند «شفا خانه» به عبدالرضا رحمانی نسب کارگردان این مستند اهدا شد.

image_print
873 پاسخ