به بهانه روز جهانی ترجمه؛

ترجمه باید با احساس همراه باشد

مهناز اصغری این روزها که دیگر برخی ناشران در حوزه ادبیات داستانی و شعر به حفظ برند خود به صورت تخصصی فکر نکرده و به اندک بهایی، هر کار سطحی را منتشر می‌کنند، اعتماد خوانندگان به خرید کتاب خدشه‌دار شده است. در این بین تنها نام نویسنده یا مترجم یک اثر است که کاستی‌های این […]

بررسی تأثیرگذاری جوایز ادبی بر معرفی آثار مطلوب؛

روایت خطی از قربانی شدن هنر

سرویس فرهنگ این روزها کمتر کسی است که به نحوی با ادبیات در ارتباط نباشد، چراکه علی‌الخصوص در روزهای کرونایی، مردم بیشتر از قبل زمان اضافی و فرصت برای مطالعه داشتند. در این بین عامه مردمی که به شکل تخصصی به مطالعه نمی‌پردازند با ادبیات داستانی و رمان خو گرفته و غالبا با نسخه‌های الکترونیکی […]