در گفت‌وگوی «صبح امروز» با معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی مطرح شد؛

همسرآزاری فقط تیتر‌های داغ نیست

حقدادی: سالانه هزار و۵۰۰ تا ۲ هزار پرونده همسرآزاری در استان داریم، اما منظورمان از همسرآزاری سوژه‌های داغ رسانه‌ای نیست   حمیده طاهری معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت‌: سالانه هزار و۵۰۰ تا ۲ هزار پرونده همسرآزاری در استان داریم، اما منظورمان از همسرآزاری سوژه‌های داغ رسانه‌ای نیست؛ زیرا مواردی که منجر به کتک‌کاری […]