حکایت «صبح امروز» از احیای مجدد خانواده‌ای که در اسماعیل‌‌آباد تکد‌ی‌گری می‌کردند؛

 راه هموار نیست، ولی می‌توانم

حمیده طاهری رنج و محنت مشهد از زخم کهنه اعتیاد موضوعی گریبان‌گیری‌است که سال‌هاست مردم به ویژه ساکنان حاشیه شهر با این بلای خانمان‌سوز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اعتیاد یا بهتر بگویم این غول بی‌شاخ و دمُ زندگی افراد را با چالش‌های جدی و گاهی جبران‌ناپذیری مواجه کرده است، آیا اراده فرد می‌تواند در مبارزه با […]

روایت «صبح امروز» از شهروندانی که پشت الماس وارونه مشهد زندگی می‌کنند؛

من گم شده‌ام، مرا مجویید

حمیده طاهری اگر برای تفریح در پارک ساحلی آفتاب یا برای خرید پایت به الماس شرق و بازارهای‌ منشعب آن باز شده باشد، حتماً چشمانت منظره‌ای را دیده که نه شباهتی به روستا دارد و نه هیچ شباهتی با مؤلفه‌های شهرنشینی. «اسماعیل‌آباد» یک منطقه مسکونی در دهستان طوس، بخش مرکزی شهرستان مشهد است که طبق […]