تخلفات ساختمانی، مرگ تدریجی حقوق شهروندی

مهندس امین جمیلی دشت بیاض | تخلفات ساختمانی اصلی‌ترین ناهنجاری در زیباسازی و از هم گسستگی در چهره شهری است. با در نظر داشتن عوامل اصلی در رویکرد سازندگان برای انجام تخلفات ساختمانی می‌توان در حد زیادی از وقوع آن جلوگیری کرد. تخلفات ساختمانی عبارتند از همه بناهای احداثی ساختمانی که از شهرداری محل پروانه […]

دیپلماسی شهری و اهداف بالقوه آن

محمدرضا صفری | کارشناس حوزه شهری و تحلیلگر دیپلماسی شهری؛ اولا یک هنر است. دوما کاربردی است. سوما در این دیپلماسی، هدف اصلی، ملت‌ها هستند نه الزاما دولت‌ها! در جهان امروز دولت‌ها در کشورهای پیشرفته برخلاف کشورهای عقب افتاده، به سوی کوچکتر شدن حرکت می‌کنند و تصمیم‌گیری‌های لازم درباره مسائل اساسی حیات، سیاست، فرهنگ و […]