طرح صیانت از فضای مجازی همچنان پرحاشیه؛

کمیسیون یا مرکز پژوهش‌ها کدام تصمیم گیرندست؟

سرویس سیاسی/ طرح صیانت از فضای مجازی از همان اولین روزهای مطرح شدنش همواره دارای حواشی زیادی، طرحی که بسیاری آن را نه صیانت بلکه محدود کردن فضای مجازی می‌دانند. این طرح تا به امروز رفت و برگشت‌های زیادی را بین دولت و جلس از سرگذارنده و حالا بهارستان‌نشین‌ها در کمسیون ویژه این طرح در حال تصمیم‌گیری هستند که بازهم حرف و خدیث‌های جدیدی براه افتاده از خارج شدن از دستور کار کمسیون مربوطه تا ارائه یک طرح جایگزین و مطلوب توسط مرکز پژوهش‌های مجلس.

در همین رابطه و حواشی پیش آمده بین مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی مجلس، عطاالله رفیعی آتانی قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه این روزها دوباره موضوع طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به دلیل ارجاع آن به مرکز پژوهش‌ها در فضای سیاسی کشور مطرح شد، مرکز پژوهش‌ها به دلیل انجام مسئولیتی که مجلس مجدداً بر عهده‌اش گذاشت، بنا بر رویه مرسوم خود در مرکز، در چارچوب یک کارگروه مشترک با مشارکت همه معاونت‌های مرکز و دفاتر ذیل آنها موضوع به بحث و گفتگو گذاشته شد.

وی با بیان اینکه به علت تاکید ویژه سیاست‌های کلی قانون‌گذاری برای مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌ربطان، نشست‌های نخبگانی متعددی برگزار شد، اظهار کرد: طبق تحلیل نشست‌های مربوط، اکثریت کارشناسان، مفاد طرح را دارای اشکالاتی می‌دانستند؛ البته بر ضرورت وجود بستر قانونی در این باره نیز تاکید شد. بنابراین نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره طرح موسوم به صیانت دقیقاً همان نظرات دوره قبلی بود با این تفاوت که نقطه نظرات ذی‌ربطان و مخاطبان طرح نیز در دور جدید بررسی محل استناد واقع شده است.

قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در دوره پیش مجموعه مرکز ضرورت تنظیم‌گری و مدیریت فضای مجازی را بدیهی می‌دانست و در مورد طرح مذکور، غالب معاونت‌ها و دفاتر مرکز درباره برخی مواد طرح، نظرات انتقادی داشتند و به اصلاح و تکمیل آن را تاکید کردند. با توجه به تقاضای تسریع بررسی، محدودیت زمان و همچنین ارتباط موثر و مستقیم معاونت فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، نظرات معاونت‌ها و دیگر دفاتر مرکز به درستی دیده نشد و اعمال نظرات به موعد بررسی در جلسات کمیسیون تخصصی موکول شد. البته کمیسیون، تقاضای بررسی به صورت اصل ۸۵ را مطرح کرد و فرصت بررسی دقیق‌تر در کمیسیون فرهنگی به کمیسیون مشترک موکول شد.

رفیعی آتانی ادامه داد: از طرفی در دور نخست بررسی، هیچ گزارش تحقیقی به نحو متعارف مرکز منتشر نشد که همه اشکالات، ضعف‌ها و قوت‌های طرح گفته شود. آنچه که در نامه جدید مرکز پژوهش‌ها به مجلس اعلام شده، نظرات همه دفاتر و معاونت‌های مرکز مبتنی بر دریافت‌های کارشناسی و جلسات نخبگانی است که به صورت طبیعی می‌تواند مخالفان و موافقانی داشته باشد. ممکن است عده‌ای با نظرات برخی از دفاتر مثل دفاتر حقوقی و زیربنایی یا دفتر فرهنگی و اجتماعی موافق باشند یا بالعکس.

سیاهکلی: درخواست مرکز پژوهش های مجلس این است که زمانی مقرر شود تا طرحی جدید تدوین شود، به احتمال زیاد هم این تصمیم اتخاذ می شود که زمانی در اختیار مرکز پژوهش ها قرار گیرد تا پیشنهادات دولت و طرح قدیم در کنار هم لحاظ شود و طرحی جدید ارائه کنند

وی با بیان اینکه شأن مرکز پژوهش‌های مجلس، شأن مشورتی است و طبق فرهنگ مدیریتی این مرکز، نظر بخش‌های تخصصی مرکز به مجلس اعلام می‌شود، تاکید کرد: در متن نامه ارسالی تاکید شده که مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی اصلاح اشکالات وارده بر طرح صیانت از فضای مجازی را دارد تا موضوع مدیریت فضای مجازی هم چنان بدون ضوابط قانونی، یله و رها نباشد.

تدوین طرح جدید حمایت از حقوق کاربران توسط مرکز پژوهش‌ها

سخنگوی کمیسیون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نیز با بیان اینکه درخواست مرکز پژوهش های مجلس این است که زمانی مقرر شود تا طرحی جدید در حوزه فضای مجازی تدوین شود، گفت: به عقیده من طرحی جدید با کمترین ایراد ارائه شود، بهتر خواهد بود.

ایسنا نوشت: لطف الله سیاهکلی در خصوص ایراداتی که مرکز پژوهش های مجلس نسبت به طرح حمایت از حقوق کاربران وارد دانسته است، گفت: کار اصلی مرکز پژوهش های مجلس کاری تخصصی است، درواقع مرکز پژوهش های مجلس موارد را به صورت کارشناسی بررسی می کند و اگر موضوعی را دارای ایراد بداند آن را مطرح می کند، تلاش است قانون نویسی با کمترین ایراد و اشکال و دارای جامعیت باشد، از همین نظر اقدامات مرکز پژوهش های مجلس در این حوزه بسیار مطلوب است.

وی افزود: ایراداتی که مرکز پژوهش های مجلس به طرح حمایت از حقوق کاربران وارد دانسته باید مورد بررسی اعضای کمیسیون مشترک قرار بگیرد و مشخص شود این ایرادات به چه میزان به طرح وارد است، به هر شکل کمیسیون به دنبال این است که از تمام نظرات کارشناسی استفاده کند، قطعا به ایراداتی که مطرح شود توجه خواهد شد و تمرکز بر این است که قانونی نوشته شود که دارای ایراد نباشد.

سخنگوی کمیسیون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی بیان کرد: ما در کمیسیون تاکید داریم که نظرات کارشناسی در طرح لحاظ شود، هر بخشی دارای ایراد باشد نیز آن ایراد را رفع خواهیم کرد، درخواست مرکز پژوهش های مجلس این است که زمانی مقرر شود تا طرحی جدید تدوین شود، به احتمال زیاد هم این تصمیم اتخاذ می شود که زمانی در اختیار مرکز پژوهش ها قرار گیرد تا پیشنهادات دولت و طرح قدیم در کنار هم لحاظ شود و طرحی جدید ارائه کنند، البته صرفا احتمال این موضوع را می دهم چرا که من یک عضو کمیسیون هستم، به عقیده من اگر این فرصت در اختیار مرکز پژوهش های مجلس قرار گیرد که طرحی جدید را با کمترین ایراد ارائه کنند بهتر خواهد بود.

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نظر مشورتی است و  کمیسیون مجبور به پذیرش نظرات مرکز پژوهشها نیست. روند بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون  ادامه دارد و نظر مرکز پژوهش‌ها نیز در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت

نظر مرکز پژوهش‌ها مشورتی است

عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی هم در این رابطه گفت: این طرح از دستور کار کمیسیون و مجلس خارج نشده و نظر مرکز پژوهش‌ها صرفا مشورتی است.

مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی اظهار داشت: کمیسیون مشترک مسئول اصلی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی است. از طرف کمیسیون یزدی‌خواه نماینده تهران در مرکز پژوهشها حضور یافته و نظرات ذینفعان و مرکز پژوهش‌ها را بررسی و جمع بندی کرده و برای ادامه بررسی‌ها به کمیسیون ارائه خواهد کرد.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح صیانت تاکید کرد: نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نظر مشورتی است و  کمیسیون مجبور به پذیرش نظرات مرکز پژوهشها نیست. روند بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون  ادامه دارد و نظر مرکز پژوهش‌ها نیز در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اعتراضش نسبت به چرخش نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در مورد طرح صیانت گفت:‌ نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌ها با بنده تماس گرفت و اعلام کرد معاونت‌های مرکزها از ابتدا با این طرح مخالف بودند اما رئیس مرکز پژوهش‌های سابق و فیاضی معاون مطالعات فرهنگی  مرکز به معاونت‌ها برای اظهارنظر میدان ندادند و نظر خودشان در مورد طرح صیانت را به کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کردند.

ویس کرمی با بیان اینکه ایرادات مرکز پژوهش‌ها به طرح صیانت قابل اصلاح است،تاکید کرد:  طرح صیانت از دستور کار کمیسیون و مجلس خارج نشده است و تلاش داریم تا این طرح اصلاح و پخته شود .

وی با بیان اینکه کمیسیون برای بررسی نظرات مرکز پژوهش‌ها روز دوشنبه تشکیل جلسه خواهد داد اظهار داشت: یزدی‌خواه در این جلسه گزارشی از روند بررسی طرح صیانت در مرکز پژوهش‌ها ارائه خواهد کرد.

عضو کمیسیون مشترک صیانت تصریح کرد: مرکز پژوهش‌ها قبل از اینکه نظر خود را به رئیس کمیسیون صیانت اعلام کند این نظر را در مرکز در رسانه‌ها منتشر کرد که این اقدام به رنگ و بوی سیاسی دارد.

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *