پس از فتوای مقام معظم رهبری؛

ممنوعیت چهل ساله نمایش ساز در سیما پایان می‌یابد؟

مریم اصغری چندصد سالی از ساخت اولین ساز به دست بشر می‌گذرد و همواره در تمام این مدت موسيقي از آن جمله حوزه‌هايي بوده که هميشه در مورد آن صحبت بوده و هست. امروزه نیز ابزارهاي موسيقایی و دايره موسيقي دان‌ها و نوازندگان بسیار گسترده و موسیقی همچنان درگير سليقه‌هاي مختلف است. اما نکته جالب در […]