همزمان با سفر نوبخت به مشهد؛

۴هزار واحد مسکونی ویژه محرومین افتتاح می شود

  در راستای شتاب دهی برنامه های توسعه ای استان و به دعوت استاندار خراسان رضوی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب یک سفر دو روزه به این استان سفر می کند. محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه که به دعوت محمدصادق معتمدیان استاندار […]