cdi

از سوی سازمان جهانی یونسکو انجام شد؛

اهدا نشان «شهر دوستدار آب» به شهردار مشهد

طی مراسمی نشان «شهر دوستدار آب» از سوی سازمان جهانی یونسکو به شهردار مشهد اهدا و از اقدامات شهرداری مشهد تقدیر شد.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در مراسم اهدا این نشان که با حضور شهردار مشهد، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو درایران، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد، معاونان برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و خدمات شهری شهردار، مدیرعامل شرکت آبفا مشهد و جمعی از اعضای جمعیت ناجیان آب و سمن های محیط زیستی برگزار شد، افزود: شهرمشهد به عنوان شناسنامه ایران باید شایسته میزبانی امام رضا(ع) باشد، لذا این شهر باید در همه بخش ها شاخص باشد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر یکی از شاخص های فرهیختگی یک کشور و شهر رفتار آن با محیط زیست و طبیعت و به ویژه آب است، رفتار با آب نماد فرهیختگی و فرهنگ یک ملت است و چه خوب است که شهر مشهد، میزبانی امام رضا(ع) را قدر دانسته و توانسته در حوزه آب، مشهد را نمونه کند.
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه مسئله آب علاوه برموضوعات سیاسی و چالش ها و بحران های که دارد، می تواند محور صلح باشد، اظهار کرد: ما می توانیم با کشورهای منطقه و همسایه بر سر مصرف بهینه آب و تامین منابع آب به جای جنگیدن، گفتگو کنیم و این شعار اصلی ایران است.
ایوبی اضافه کرد: در مباحث دینی نیز آلوده کردن آب ها حرام است و دین مبین اسلام، پیروانش را موظف کرده تا رفتاری درست باآب داشته باشند، لذا زمانی که شاخص های حفظ آب و رفتار درست در این زمینه به مشهد اضافه می شود، به عنوان یک ایرانی و یک مسلمان و یک شیعه به آن افتخار می کنم و به شهرداری مشهد تبریک می گویم.
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه اهتمامی که شهرداری مشهد برای زبان فارسی دارد نیز قبل تقدیر است، خاطرنشان کرد: این نظر بزرگان دینی و سیاسی ایران است که درحوزه زبان نیز اگر زبان عربی که زبان بسیار فاخری است، زبان دین اسلام باشد، بی تردید معتقدیم زبان فارسی زبان شیعه است و ادبیاتی که در حوزه فلسفه و ادبیا ت شیعی در زبان فارسی شکل گرفته به بخشی جدایی ناپذیر از تشیع و حتی اسلام تبدیل شده است.
ایوبی  ادامه داد: اینکه مدیریت شهری مشهد در حال تلاش است که این شهرمحور زبان فارسی نیزباشد، قابل تقدیر است.
وی گفت: من با افتخار شکل گیری مرکز فارسی زبانان جهان «آیتا» را که مراحل نهایی تاسیسش را در مشهد می گذراند و مصوبه مجلس شورای اسلامی را دارد تبریک می گویم، مجموعه اقداماتی در مشهد درحال انجام است تا این شهر را به عنوان شهر امام رضا(ع) به یک شهر شاخص تبدیل کند که یکی از آنها مسئله آب است.
اجرای شبکه جداسازی آب شرب از آب خام و استفاده از پساب قابل تقدیر است
قنبرعلی سنجری، رییس باشگاه آب و فاضلاب کمیسیون ملی یونسکو در ایران نیز در ادامه این مراسم با تقدیر از اقدامات انجام شده از سوی شهرداری مشهد در حوزه آب، اظهارکرد: موضوع آب برای شهر مشهد با توجه به پذیرایی از جمعیت زیاد زائر و مجاور از ابتدا موضوعی بسیار مهم بوده است.
وی افزود: بحث آب و فاضلاب در دوره ای برای شهر مشهد تبدیل به یک معضل شده بود که با همکاری شهرداری مشهد با شرکت آب و فاضلاب و ساز مان حفظ محیط زیست بخشی از آن حل شده است.
سنجری با بیان اینکه بخش زیادی از شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر مشهد اجرا شده است، تصریح کرد: در کنار آن شبکه جداسازی آب شرب از آب خام نیز برای آبیاری فضاهای سبز از سوی شهرداری مشهد انجام شده است که اقدامی قابل توجه است.
وی ادامه داد: همچنین درمشهد از پساب فاضلاب ها برای آبیاری فضای سبز استفاده و بیشتر خانه ها به شبکه فاضلاب متصل شده است و طرح بازچرخانی آب های خاکستری نیز درحال اجرا است که همین شاخص ها باعث شد تا مشهد به عنوان شهر دوست دار آب انتخاب شود.
رییس باشگاه آب و فاضلاب کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به اینکه شاهد نشست زمین به واسطه استفاده بی رویه از آب های زیر زمینی هستیم، خاطرنشان کرد: شهرداری مشهد نیز در این حوزه ورود پیدا کرده و به فکر چاره برای رفع مشکل و کاهش استفاده از آب های زیر زمینی افتاده و قدم هایی را در این زمینه برداشته است.
وی تصریح کرد: در کنار این اقدامات مدیریت شهری مشهد به سمت استفاده از پساب قدم برداشته و در حال احداث یک واحد تصفیه خانه سپتاژ در منطقه کشف رود است.که مجموعه این اقدامات شهر مشهد را به عنوان شهر دوست دار آب معرفی کرده است و از این بابت به شهردار مشهد تبریک می گوییم .
منابع مورد نیاز آبیاری فضای سبز مشهد ازمحل آب شرب در حال نزدیک شدن به صفراست
حسین اسماعیلیان، مدیرعامل شرکت آبفا مشهد نیز در ادامه این مراسم گفت: طی چند سال گذشته اقدامات خوبی با هماهنگی تیم منسجم شهرداری مشهد در حوزه آب انجام شده است.
وی افزود: درحالی که مشهد فضای سبز گسترده و خوبی دارد اما کمتر از 1.5 درصد منابع آبی مصرفی در آبیاری فضاهای سبز آب شرب است که آن نیز در حال نزدیک شدن به صفر است.
وی اضافه کرد: درحالی منابع آبیاری فضای سبز در مشهد به صفر نزدیک می شود که این میزان در شهرهای دیگر 8تا 10 درصد است.
اسماعیلیان با بیان اینکه با محوریت شهرداری مشهد و مشارکت سایر دستگاه ها کمیسیونی تحت عنوان مشهد شهر دوست دار آب تشکیل شده است، افزود: خوشبختانه شهردار مشهد فردی کلان نگر است که به موضوعات از جمله آب به صورت فرابخشی نگاه می کند.
مدیرعامل شرکت آبفا مشهد ادامه داد: با همین نگاه است که شهرداری مشهد به حوزه آب و فاضلاب و ساماندهی کشف رود ورود پیدا کرده و درحال احداث یک واحد تصفیه خانه سپتاژ در حاشیه کشف رود با هزینه ای بالغ بر 100 میلیارد تومان است.

تثبیت”شهر دوستدار آب” از کسب این عنوان مهم تر است

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد از آغاز فعالیت مجموعه ای تحت عنوان «مشهد، شهر دوست دار آب» در مشهد خبرداد.

آیدا مهربان نیز در مراسم دریافت نشان مشهد « شهر مشهد، دوست دار آب» از سوی یونسکو که با حضور شهردار مشهد، عضو هیئت رییسه شورای شهر، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، معاون خدمات شهری شهردار، مدیرعامل شرکت آبفا مشهد و جمعی از اعضای جمعیت ناجیان آب و سمن های محیط زیستی برگزار شد، افزود: شهر دوستدار آب شهری است که قدر آب را می داند و تلاش می کند کیفیت های ویژه ای برای حفظ آب و دسترسی راحت آب جهت استفاده شهروندان ایجاد کند.
وی اضافه کرد: جلسات متعددی برای دست یابی به شهر دوستدار آب برگزار شده و شاخص هایی در چهار محور از جمله زیرساخت، اقتصاد آب، حقوق شهروندی و بحث های فرهنگی و هنری که مشهد طی سال های اخیر توانسته با کمک سایر دستگاه ها از جمله آب منطقه ای، آبفا، دانشگاه ها موفقیت هایی را در این زمینه ها کسب کند مد نظر قرارداده شد.
مهربان تصریح کرد: نتیجه این موفقیت ها باعث شد تا مشهد برای دریافت عنوان شهر دوستدار آب از طریق یونسکو اعلام آمادگی کند که خوشبختانه با اهتمام به اقدامات انجام شده در حفظ منابع آبی و … مشهد توانسته این شاخص ها را پاس کرده و به عنوان مشهد شهر دوست دار آب از سوی یونسکو دست پیدا کند.
مهربان ادامه داد: این نشان امروز از سوی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به شهردار مشهد اهدا شد. اما معتقدیم مهم تر از دریافت این نشان تثبیت آن است لذا برای این کار مجموعه ای تحت نظر معاونت خدمات شهری به عنوان پروژه دوست دار آب تشکیل و در دو حوزه تخصصی و نرم افزاری در این مسیر فعالیت خواهد کرد.

image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *