عضو هیات مدیره گروه شرکتهای زعفران سحرخیز:

انقلاب دیجیتال در بازار زعفران مهم ترین مسئولیت اجتماعی هلدینگ سحرخیز است

فرزاد سحر خیز در سمینار آشنایی با بورس کالای زعفران در سالن جلسات دانشگاه علمی کاربردی مجموعه سحرخیز برگزار شد با بیان اینکه در آستانه 87سالگی هلدینگ سحرخیز قرار داریم امت در ابتدا راهی بزرگ هستیم گفت:انقلاب دیجیتال مسیری است که باید کشاورزهای عزیز در این مسیر قرار گیرند. وی خاطرنشان کرد دغدغه مجموعه سحرخیز […]