با تغییر سیاست کسب درآمد از پروژه ها به اجرای زیر ساخت ها عملی شد:

اصلاحات در طرح بافت اطراف حرم

علی نژاد

تعریف تراز مالی صفر یکی از مهم ترین چالش های طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی بود که شهرداری و نهاد مجری را مجبور می کرد برای تامین مالی اجرای طرح ابتدا املاک در مسیر طرح ها را خریداری کند و با تجمع املاک پروژه ای را به سرمایه گذار برابر طرح تفصیلی پیشنهاد کنند، این موضوع باعث نارضایتی افراد ساکن در این منطقه و حتی منجر به کوچ اجباری ساکنان شده بود، هم چنین آسیب های دیگری نیز به وجود آورده بود، طی چند سال اخبر همواره انتقاداتی به طرح و اجرای آن وارد می شد اما تغییری اتفاق نمی افتاد، تا این که شوریا عالی شهرسازی و معماری طرح را متوقف کرد اما باز هم شورای اسلامی شهر و شهرداری زیر بار مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری نرفت. البته اکنون به گفته شهردار منطقه ثامن مشهد و مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان ثامن اصلاحاتی در سیاست های اجرای این طرح انجام شده است.

به گزارش صبح امروز، سید مصطفی نعمتی روز گذشته در بازدید خبرنگاران از طرح های بافت پیرامون حرم مطهر رضوی و این منطقه شهرداری با بیان این مطلب درباره تغییر و اصلاحات در رویکرد و استراتژی در اجرای این طرح اظهار کرد: برای طرح تفصیلی ملاک عمل (طاش) تراز مالی صفر پیش بینی شده و مدیریت طرح باید برای اجرای طرح سرمایه گذار جذب کند.

او ادامه داد: اکنون سیاست کسب درآمد از پروژه ها تغییر کرده و ابتدا تامین منابع انجام می وشد و زیرساخت ها را انجام می دهیم.

خانه های مردم را به زور نمی گیریم

وی تاکید کرد: اکنون به مولفه های بازآفرینی شهری فکر می کنیم  دیگر خانه های مردم را به زور نمی گیریم.

او درباره طرح جایگزین طرح فعلی که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است، اظهار کرد: طرحی با عنوان مهرآزان به تصویب رسیده است اما این طرح راهبردی است و تفصیلی نیست که البته این هم مورد اعتراض قرار گرفته است.

ملاک عمل؛ طرح طاش و حریم منظری حرم

وی درباره طرح  تفصیلی ملاک عمل فعلی اظهار کرد: در حال حاضر ملاک عمل برای پاسخگویی به شهروندان طرح طاش با رعایت و ملاحظه حریم منظر حرم مطهر رضوی است.

تامین مالی با استفاده از اوراق نشانه تغییر سیاست کسب درآمد و تعریف برنامه عملیاتی برای زیرساخت ها

نعمتی در پاسخ به این سوالی درباره نشانه های تغییر رویکرد و سیاست اظهار کرد: در شورا و شهرداری دوره پنجم بافت شهرداری ثامن را به 9 محله تقسیم کردیم و برنامه ای عملیاتیِ 3 ساله برای ایجاد زیر ساخت ها شامل معابر اصلی، ره باغ ها، خانه های تاریخی و پارکینگ های طبقاتی تعریف کردیم.

او ادامه داد: این برنامه به 3هزار و 100 میلیارد تومان نیاز دارد که تامین آن از طریق اوراق مشارکت را دستور کار قرار دادیم، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز به تفاهم رسیدیم که با توجه به این که نوسازی 50 درصد بافت برعهده دولت بوده، بازپرداخت 50 درصد اوراق را متقبل شوند، هم چنین با کمک نمایندگان مردم مشهد در مجلس و اعضای کمسیون عمران و فرهنگی مجلس در بودجه 98 بودجه اوراق مشارکت از 5 هزار میلیارد تومان به 8 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و مابه التفاوت 5 تا 8 هزار میلیارد تومان به 4 شهر زیارتی مشهد، قم، شیراز و شهر ری پرداخت شود.

نعمتی افزود: مقرر است 1400 میلیارد تومان اوراق مشارکت با سهم 50 درصدی دولت در سال 98 منتشر کنیم که اکنون باید سازمان برنامه تضمین بدهد که اگر این تضمین انجام شود، تا پایان سال فرصت داریم بخشی از منابع مالی زیرساخت را تامین کنیم.

او یادآورشد: در صورت دریافت مجوز فروش اوراق مشارکت برنامه عملیاتی با جزئیات پیش بینی شده که خرید خانه های تاریخی نیز در این بودجه دیده شده است.

پیش بینی 1100 میلیارد اوراق در بودجه 99

شهردار منطقه ثامن با اشاره به بودجه سال 99 هم گفت: در لایحه بودجه 99 اوراق مشارکت برای بافت های تاریخی شهرهای مذهبی در نظر گرفته نشده بودکه بار رایزنی ها در کمیسیون عمران تصویب و در کمیسیون تلفیق بودجه 99 هم تصویب شد تا سقف اوراق مشارکت از 5 به 8 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و 25 درصد آن یعنی معادل 2 هزار میلیارد تومان به 4 شهر مشهد، قم، شیراز و شهرری برای اجرای پروژه های بازآفرینی شهری بافت های اطراف این حرم های مطهر در این 4 شهر اختصاص یابد که سهم مشهد از این بودجه نیز 1100 میلیارد تومان خواهد بود.

وی تاکید کرد: پروژه ها و برنامه عملیاتی زیرساختی بافت اطراف حرم مطهر رضوی در شورای اسلامی شهر مشهد و ستاد بازآفرینی استان به تصویب رسیده است.

ماجرای ره باغ نعیم از زبان شهردار ثامن

نعمتی که در زمان بازدید از ره باغ سلام پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه قدس  درباره توقف ایجاد خیابان چند سطحی در ره باغ نعیم را به انتهای بازدید موکول کرد، در پاسخ به سوال این خبرنگار در پایان بازدید، گفت: مدیریت شهری قرار است ره باغ نعیم را براساس طرح تفصیلی ملاک عمل ایجاد کند.

واگذاری و پس گرفتن اجرای ره باغ دو سطحی به شرکت بتن ماشین قدس رضوی

او به سابقه ایجاد پروژه خیابان چند سطحی در ره باغ نعیم اشاره کرد و گفت: قرار بود این ره باغ در سال 84 مانند دیگر ره باغ ها ایجاد شود اما مدیران وقت پیشنهاد کردند، که دو طبقه در زیر این ره باغ نیز ایجاد شود، پروژه به شرکت ماشین قدس رضوی واگذار می شود و بعد از دو سال به شرکت دیگری واگذار می شود و این بار قرار می شود که دو طبقه به سطوح زیرین ره باغ نعیم اضافه شود.

وی تصریح کرد: قرارداد این پیمانکار به صورت طراحی و اجرا بوده که این پیمانکار یک درصد از سازه را اجرا می کند و در بخشی از پروژه هم خاکبرداری انجام می دهد اما به دلیل اختلافاتی که بین شرکت و شهرداری به وجود می آید پروژه تعطیل می شود به طوری که طی 6 سال گذشته پروژه تعطیل بوده است.

نعمتی گفت: به مدت 11ماه و نیم با پیمانکار مذاکره کردیم، به داوری رفتیم، سپس پیمانکار در دادگاه طرح دعوا کرد و موضوع در دادگاه حل و فصل شد و شهرداری ابتدای 98 ره باغ نعیم را در اختیار گرفت.

اجرای مهندسی ارزش برای ره باغ چند سطحی

او با یادآوری این که این پروژه 14 سال است که آغاز شده و 6 سال آن نیز هیچ اقدامی نشده بود،اظهار کرد: با توجه به گذشت زمان و تغییر سیاست های ترافیکی و مدیریتی تیمی از مهندسی ارزش به کار گرفته شد، که تیم مهندسی ارزش به این نتیجه رسید که در سطوح زیرین پارکینگ طبقاتی ایجاد نشود.

نعمتی با بیان این که تیم مهندسی ارزش براساس 120 مورد استدلال کارشناسی به این نتجه رسید، ادامه داد: براساس نظر تیم مهندسی ارزش با اجرای ره باغ بدون چند سطحی بودن، 36درصد بهبود کیفیت ایجاد می شود، هم چنین هزینه اجرای ره باغ چند سطحی 400 میلیارد تومان هزینه دارد که در مهندسی ارزش به این نتیجه رسیدند که در مکان مناسب تر به جای 1500 فضای پارک خودرو می توانیم برای 3500 خودرو فضای پارک ایجاد کنیم.

وی با بیان این که اکنون سیاست های ترافیکی افزایش جذب سفر و ایجاد پارکینگ نیست بلکه توسعه حمل و نقل عمومی است و به دلایل مختلف خالی بود عرصه های زیرین صحن های حرم مطهر رضوی و اختصاص آن به پارکینگ چالش محسوب می شود، یادآورشد: البته سال 84 سیاست های ترافیکی ایجاد فضای پارک خودرو در سطوح زیرین بافت بوده و حتی برخی پیشنهاد می دادند که سطح زیر کل بافت نیز به فضای پارک خودرو اختصاص یابد و فضاهای زیرین به هم متصل شود.

پاسخ به انتقاد سرمایه گذاران: برای مشکلات تک تک پروژه ها تلاش می کنم البته محدودیت های قانونی وجود دارد

شهردار منطق ثامن مشهد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره انتقادات برخی از سرمایه گذاران نیز گفت: برای رفع مشکلات 26 پروژه مهم، جلسه های جداگانه ای برگزار شده و مشکلات آن ها مرتفع شده است، در مواردی که مصوبه داشته در سطوح مختلف هیئت مدیره شرکت ثامن، شورای شهر یا هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران مصوبه دریافت شده است، برای برخی پروژه ها که در سطوح تصمیم گیری نیاز بود، از سازمان های نظارتی کمک گرفته ایم، اکنون نیز آمادگی داریم برای هر سرمایه گذاری که اعلام کنید وقت بگذاریم و برای رفع مشکلات آن سرمایه گذار تلاش کنیم.

پاسخ به ابهامات درباره پروژه سارا

نعمتی درباره ادعای یکی از خبرنگاران درباره قرارگرفتن 750 متر مربع از معابر به صورت مویرگی در ملک پروژه سارا گفت: این پروژه از سال 1384 آغاز شده و در مقاطعی که مدیران مجری طرح و شهرداری ثامن کارگزار تجمیع بوده اند، معابر با پلاک های اطراف تجمیع شده و برای آن ها سند گرفته شده است.

شهردار منطقه ثامن با یادآوری این که پروژه سارا 3100 متر مربع را آزادسازی کرده و در اختیار معابر قرار داده است، ادامه داد: سال 86 تجمیع پلاک های زمین اجرای این پروژ] انجام شده و در 93 قبل از شروع به فعالیت شورای پنجم تائیدیه تسویه حساب این پروژه وجود دارد با این وجود اکنون برای اطمینان خطر پروسه نطارتی را طی کرده ایم که شورا تائید کرد.

او درباره نقش یک عضو شورای شهر در این پروژه گفت: با این که این عضو شورا اکنون در این پروژه نقشی ندارد اما به دلیل نقشی که در گذشته وجود داشته است در کمیته نظارتی که تسویه حساب این پروژه بررسی شده حضور نداشته است و دیگر اعضای شورا این پروژه را برررسی و تائید کرده اند تا شائبه ای پیش نیاید.

پیشرفت 54 درصدی طرح اطراف حرم

هم چنین در ادامه نعمتی گزارشی از اقدامات انجام شده در این منطقه ارائه کرد و گفت:  در این دوره 13.8 درصد از فضاهای عمومی معاول 10 سال گذشته آزاد سازی شده و در بخش زیرساخت ها و فضاهای عمومی طرح اطارف حرم 79 درصد پیشرفت دارد.

او افزود: کل طرح نیز در حال حاضر حدود 54 درصد پیشرفت دارد.

شهردار منطقه ثامن گفت: در حال حاضر 96 پروژه خاتمه یافته، 57 پروژه در حال اجراست و 98 پروژه نیز دارای سرمایه گذار است.

 

 

 

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *