قرار گرفتن بانک خون در نوار قرمز

خوافیان

مدیرکل سازمان انتقال خون استان خراسان رضوی گفت: بانک خون و فرآورده‌های خونی این استان در محدوده خطر قرار گرفته و درصورت تداوم این شرایط در پشتیبانی بیمارستان‌ها و مراکز با مشکل جدی روبه‌رو می‌شویم.

به گزارش صبح امروز حمیدرضا اسلامی در مصاحبه با خبرنگار این رسانه پیرامون وضعیت بانک خون استان افزود: ضمن تشکر از مردم برای شرکت در این اقدام بشردوستانه و نیز پوزش به موجب کاستی‌ها و محدودیت منابع مختلف در پایگاه‌ها که موجب انتظار طولانی داوطلبین برای اهدای خون و یا عدم توفیق به اهدای خون گردیده،تاکید می‌‌گردد با توجه به مدت زمان محدود نگهداری خون و فرآورده‌های خونی و هم‌چنین کاهش مراجعات مردم در نیمه دوم سال و هم‌چنین نیاز همیشگی به اهدای مستمر خون درخواست می‌گردد که اخدای خون را منوط به شرایط خاص نکنند.

وی تصریح کرد: در ۶ ماهه اول سال ۹۸ هزار و ۵۶۴ نفر به سازمان انتقال خون استان مراجعه کرده که از این بین حدود ۷۴ هزار و ۴۱ نفر موفق به اهدای خون شدند و این آمار نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱درصد رشد در سطح استان و ۲ درصد در سطح شهر مشهد مواجه بوده است.

اسلامی بیان کرد: ۵۵ درصد از اهداکنندگان جزو اهداکنندگان مستمر بوده که این آمار به نسبت سال گذشته با ۳ درصد رشد همراه بوده است.

وی تبیین کرد: تعداد بانوان اهداکننده خون  در استان حدود ۴ هزار و ۱۲۶ نفر  بوده که نسبت به کل امار اهدای خون ۶ درصد را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل سازمان انتقال خون استان خراسان رضوی ادامه داد: پایگاه اهدای خون ثامن که نزدیک‌ترین پایگاه به حریم رضوی در تعداد مراجعه‌کننده به این پایگاه با رشد ۱۶۸ درصدی همراه بوده که میزان ۱۸۶ درصد افزایش اهداکننده خون در این پایگاه در سطح استان بوده است.

image_print
1057 پاسخ
 1. trese
  trese گفته:

  Having a better card to lay down than the others that have been played. Spades trump all in this game of course! Click the Spades Royale Online Card Game icon on the home screen to start playing The game offers an engaging experience with a variety of cards and equipment to choose from. You can build your own deck and customize it to suit your playstyle. The game also features a multiplayer mode where you can challenge other players and climb the ranks in the leaderboard. The graphics and sound effects are well-designed, creating an immersive gaming experience. Your email address will not be published. Required fields are marked * In both instances, using the discard pile as new stock over and over has other disadvantages. If each player hoards cards that other players want, each player could draw from the pile and discard the card he or she just drew. Theoretically, this sort of game could go on forever. To avoid that sort of repetition, players might consider limiting how many times they reshuffle the discard pile per round.
  https://martincowb110999.boyblogguide.com/22420319/super-hero-squad-online-2020
  Hill Climb Racing is a lot more than what meets the eye. Some levels can keep you playing them for weeks on end, trying to beat them. To avoid that and the frustration that tags along, we have put together a list of the best Hill Climb Racing hacks to keep you winning these levels. Motorbike racing games go way back to the earliest gaming machines, with retro games like Road Rash. Control your powerful racing vehicle in the game Tiny Town Racing and get ready to avoid all the obstacles in your way along a very special map full of thrills, while collecting gold coins to upgrade and customize your vehicle with the most incredible masks!Are you ready to have a great time thanks to your passion for cars and speed? The road will be narrow and full of vehicles that will get in your way at the most unexpected moment, watch the course carefully, collect some power ups and enjoy the funniest race of all times avoiding crashes at all times!

  پاسخ
 2. ScottThula