شهردار منطقه ثامن مشهد در مرکز 137 خبر داد:

بهره برداری 600 متر دیگر از خیابان شارستان تا پایان سال جاری

در این دوره جدید مدیریت شهری توانسته ایم 5 هکتار یعنی معادل 23 سال گذشته، فضای سبز به منطقه ثامن اضافه نماییم.شهردار منطقه ثامن مشهد از احداث و بهره برداری 600 متر دیگر از خیابان شارستان، حدفاصل خیابان شیرازی تا تپل محله، تا پایان سال جاری خبر داد.به گزار‌ش صبح امروز مهندس سید مصطفی نعمتی […]