خوداظهاری برای کاهش نارضایتی ها مردم از الیت

پارکینگ های حاشیه ای که در مشهد به الیت شهرت دارد یکی از مورادی است که  دوره های مختلف شورای اسلامی شهر و شهرداری همواره مورد اعتراض مردم بوده است، یکی از مواردی است که حتی برخی از اعضای شورای اسلامی شهر در دوره پنجم نیز در تبلیغات انتخاباتی خود مانور زیادی روی آن داشتند، با روی کارآمدن شورا و شهرداری دوره پنجم حذف پارکبان ها از فرآیند پارک در حاشیه خیابان مطرح شد و اکنون رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا از ارائه طرحی در این زمینه خبر داده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهدمقدس گفت: برخورد مستقیم پارکبانان الیت با شهروندان همیشه یکی از گلایه های مردمی بوده که شورای پنجم و کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک پیوسته در جهت رفع این گلایه‌مندی تلاش کرده و پیرو همین موضوع، شهرداری مشهد طرح خوداظهاری شهروندان در موضوع الیت را تهیه کرده و پس از بررسی در کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک، به صحن علنی شورا آورده خواهد شد.

برخورد مستقیم پارکبانان الیت با شهروندان همیشه یکی از گلایه های مردمی است

 به گزارش صبح امروز ، مجتبی بهاروند که با حضور در مرکز 137 شهرداری مشهد پاسخگوی تماس‌های شهروندان بود، به طرح خوداظهاری الیت دیگر موضوعی بود که بهاروند به آن اشاره کرد و گفت: برخورد مستقیم پارکبانان الیت با شهروندان همیشه یکی از گلایه های مردمی بوده که شورای پنجم و کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک پیوسته در جهت رفع این گلایه‌مندی تلاش کرده است.

وی افزود: در همین راستا باید به سمتی حرکت کنیم که خود مردم هزینه پارک در حاشیه خیابان را پرداخت کنند؛ ممکن است با این اقدام درصدی از هزینه های الیت وصول نشود ولی حرکت در این مسیر ضروری است و شهروندان هم باید همراهی لازم را داشته باشند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد گفت: شهرداری مشهد طرح خوداظهاری شهروندان در موضوع الیت را تهیه کرده و پس از بررسی در کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک، به صحن علنی شورا آورده خواهد شد.

طرح خود اظهاری روی میز شورا

بهاروند در ادامه با بیان اینکه به منظور تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها نظرات و پیشنهادات مردمی را باید دریافت کنیم، افزود: کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد نیز برای تصمیم‌گیری های خود جلسات مختلفی با سمن‌ها برگزار کرده و طرح‌ها پس از کارشناسی به جلسه علنی آورده می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: جمع‌آوری نقطه نظرات مردمی سبب خواهد شد تا اقدامات مدیریت شهری از پشتوانه اجرایی و کارشناسی خوبی همراه باشد.

سرعت گیر های بولوار نماز موجب افزایش سوخت و استهلاک خودروها

یکی از موضوعات تماس های مردمی با 137 مربوط به بولوار نماز و گلایه از سرعتگیرهای نصب شده در این بولوار است که رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد در این زمینه گفت: حق با شهروندان است چراکه این سرعتگیرها علاوه بر افزایش مصرف سوخت، استهلاک خودروها را هم بیشتر می‌کند.

بهاروند افزود: سرعت خودروها را میتوان از طریق دوربین‌های نظارتی و به روش های هوشمند کنترل کرد؛ متاسفانه به دلیل ناهماهنگی بین پلیس راهور و سازمان ترافیک شهرداری، بخشی از دوربین های سطح شهر عملیاتی نیستند.

سرویس در شهر

image_print
915 پاسخ