نظام ارجاع پزشکی از اول تیرماه عملیاتی می‌شود

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سطح یکنظام ارجاع پزشکیدر قالب پرونده الکترونیک از ابتدای تیر ماه برایپزشکان عمومی در سطح کشور عملیاتی می شود.

به گزارش ایرنا، دکتر علیرضا رئیسی در نشستی با هیات رئیسهدانشگاه علوم پزشکی مشهدپرونده الکترونیککارآمد را اولویت و زمینهاجرای مناسب برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده ذکر و بیان کرد: درقالب این پرونده می توان با ایجاد دستورالعملبرنامه پزشک خانواده ونظام ارجاعرا اجرایی کرد.

وی همچنین از تلاش دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای اجرای برنامه نظامارجاع قدردانی و بیان کرد: این دانشگاه با توجه به شرایط وویژگیهای خاص خود قابلیت اجرای برنامه نظام ارجاع به شکل کاملحتی در سطوح دو و سه را نیز دارد.

معاون وزیر بهداشت افزود: تکریم و رضایت مندی گیرندگان و ارائهدهندگان خدمت باید در برنامه نظام ارجاع مورد توجه قرار گیرد و در اینراستا باید ضمن ایجاد نظام نوبت دهی مناسب در مراکز درمانی، نتایجاین برنامه برای مردم و ارائه دهندگان خدمت قابل لمس باشد.

وی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز در اجرای برنامه نظامارجاع پزشکی تاکید و بیان کرد: با این اقدام می توان ضمن جلوگیریاز ایجاد محدودیت برای گیرندگان خدمت و افزایش رضایت مندی، ازازدحام و افزایش بار در مراجعه بیماران به مراکز دولتی نیزپیشگیری کرد.

*دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیشرو است

معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این نشست گفت: دانشگاه علومپزشکی مشهد از دانشگاههای پیشرو در اجرای برنامه نظام ارجاعمحسوب می شود زیرا تنها دانشگاه علوم پزشکی در کشور است که توانستهتمامی کلینیکهای ویژه را وارد مدار برنامه نظام ارجاع و شبکه ارجاعکند.

دکتر قاسم جان بابایی افزود: هم اینک تمامی کلینیکهای ویژه زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد وارد چرخه برنامه نظام ارجاع شده اند ونظام اچ.آی.اس مراکز درمانی نیز در این کلینیکها اجرایی شده است.

وی همچنیننسخه نویسی الکترونیک در سطح یکرا از دیگر مواردضروری در اجرای برنامه نظام ارجاع اعلام و بیان کرد: این مهم نیز هماینک به شکل مطلوبی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهداجرایی شده است.

معاون وزیر بهداشت در ادامه بر لزوم ورود بخش خصوصی به عرصهاجرای نظام ارجاع پزشکی تاکید و بیان کرد: باید تلاش شود به صورتگام به گام این برنامه در بخش خصوصی نیز اجرایی شود. در مرحلهنخست سطح یک و دو خدمات به ویژه در شهرستانهای زیر پوشش بایدوارد این برنامه شود.

وی ادامه داد: با توجه به اقدامات انجام شده در دانشگاه علوم پزشکیمشهد، در مرحله نخست بخش خصوصی در شهرستانهای کاشمر، بردسکنو خلیل آباد خراسان رضوی باید وارد چرخه نظام ارجاع شود و به ترتیبدر دیگر شهرستانهای استان نیز این طرح اجرایی شود.

*اجرای برنامه نظام ارجاع تا پایان سال

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این نشست گفت: بر اساسبرنامه ریزی صورت گرفته برنامه نظام ارجاع تا پایان امسال در سطحاستان خراسان رضوی به شکل کامل اجرایی می شود.

دکتر محمدرضا دارابی برنامه نظام ارجاع را دارای نقش موثر در صرفهجویی منابع مالی و نیروی انسانی ذکر و بیان کرد: اگر نتوان اینبرنامه را به شکل کامل در سطح یک اجرا کرد بطور حتم در سطوح بعدینیز نمی توان انتظار موفقیت آن را داشت.

وی ادامه داد: برنامه نظام ارجاع هم اینک در 40 درصد مناطق زیر پوششدر خراسان رضوی اجرایی شده و برای دستیابی به تمامی اهداف برنامه،علاوه بر بیمه سلامت سایر سازمانهای بیمه گر نیز باید وارد برنامهشوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ایجاد پنج میلیون پروندهالکترونیک سلامت برای جمعیت زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهددر استان خراسان رضوی از اقدامات مهمی است که برای اجرای طرح نظامارجاع پزشکی انجام شده است.

نظام ارجاع خدمات پزشکیشیوه ای برای ارائه خدمات مناسب و موثردرمانی بهداشتی است که در قالب آن بیماران می بایست بر اساسسلسلهمراتب تعریف شده و مشخص به مراکز درمانی مراجع کنند. نخستین مرحله این روند مراجعه بهپزشک خانوادهاست. این شیوه باهدفارتقا سلامت عمومی، جلوگیری از مراجعه مکرر و غیرضروریبیماران به مراکز تخصصی و اتلاف منابعدر قالب سطح‌ بندی خدماتدرمانی اجرا می شود.

فعالیتطرح نظام ارجاع پزشکیاز سال 1384 در مناطق روستایی وشهرهای با جمعیت زیر 20 هزار نفر آغاز شد. با اجرای طرح طی اینمدت مسائلی همچونفقدان فرهنگسازی عمومی پیش از اجرای طرحپزشک خانواده، همزمانی اجرای طرح تحول سلامت با نظام ارجاع، مشکلاتدر شیوه و میزان پرداخت هزینه خدمات به درمانگران خصوصا از سویسازمانهای بیمه گر و میزان مشارکت  پزشکان عمومیشناسایی و رفعآنها پیگیری شده است.  

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *