shampoo

شاهنامه، کتاب پیوندها

همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم با حضور استادان،صاحبنظران، پژوهشگران و محققان عرصه شاهنامه و فردوسی شناسیداخلی و خارجی در مشهد آغاز به کار کرد.

دبیرعلمی همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم در مراسمآغاز این همایش گفت: این همایش با هدف پیوند دادن شاهنامه با خارجاز مرزهای ایران زمین و حوزه تمدنی ایران برگزار می شود.

دکترعلیرضا قیامتی افزود: شاهنامه، کتاب پیوندهاست زیرا بزرگترینسندی است که هویت ملی و مذهبی ما را به هم پیوند می دهد.

وی ادامه داد: فردوسی با عشق به فرهنگ و هویت ایرانی و درآمیختن آن بامحبت به خاندان عصمت و طهارت معجونی ساخت که فرهنگ ایرانی راپیام آور امید و آشتی و صلح معرفی کرد.

دبیرعلمی همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم گفت: شاهنامه کتاب پیوند آسیای مرکزی است و هیچ کتابی به اندازه شاهنامهدر مسیر جاده ابریشم معتبر نبوده و نیست.

قیامتی افزود: شاهنامه کتاب داد است و بر غمگساری از مردمان تاکیدفراوان دارد.

وی با بیان این که فراخوان مقاله برای ارائه به این همایش در مهر ماه سالگذشته منتشر شد اضافه کرد: این فراخوان به 52 کشور دنیا و تمامیمراکز دانشگاهی و فرهنگی کشور ارسال شد که در نتیجه 328 مقاله بهدبیرخانه این همایش رسید که 49 مورد از این تعداد مقالات خارجیهستند.

دبیرعلمی همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم گفت: درنهایت تعداد 109 مقاله توسط هیات داوران برگزیده شد که 56 مقاله درکتاب مجموعه مقالات چاپ می شود و 53 مقاله دیگر در نسخه اینترنتیمقالات همایش در دسترس علاقه مندان است.

شاهنامه فردوسی در نوع خود تقلیدناپذیر و بی‌نظیر است

رئیس موسسه فرهنگی اکو گفت: شاهنامه با داستان‌های شورانگیزش،انعکاسی از تاریخ داستانی و اساطیر قوم ایرانی و روایت‌گر آداب وفرهنگ ایرانیان است و در مدت هزار سال همانند مثنوی مولانا، گلستانسعدی و دیوان حافظ در نوع خود هم‌چنان تقلیدناپذیر و بی‌نظیر است.

محمدمهدی مظاهری اظهار کرد: حضور در رویداد فرهنگی شاهنامه درگذرگاه ابریشم در جوار بارگاه ملکوتی امام فرهنگ و دانش امام‌رضا(ع) در حضور مهمانان خارجی و ادیبان فرصت مغتنمی است تا نکاتی را هرچند خلاصه مطرح کنیم.

وی افزود: گسترش زبان فارسی به عنوان حامل فرهنگ ایرانی یکی ازمولفه‌های راه ابریشم است. یکی از مولفه‌های  راه ابریشم، کاروان درازآهنگ شعر و داستان است که از گذرگاه چند هزار ساله زمان می‌گذرد،گذشته را به آینده پیوند می‌دهد و پندهای گران مایه‌ای از نیاکان برایفرزندان پاک گوهر و نیک‌اندیش به همراه دارد که پرتو روشن آن تیرگی‌هارا می‌شکند و راه پیش روی آیندگان را فروغ می‌بخشد؛ این فرایند بهبرخورد تمدن‌ها می‌انجامد و منجر به افزایش همکاری در روابط بین‌المللنیز می‌شود.

رئیس موسسه فرهنگی اکو ادامه داد: از میان مفاخر فرهنگی و تمدنیمنطقه بزرگ اکو، «حکیم ابوالقاسم فردوسی» در گستره فرهنگ و زباندرشمار پرآوازترین حماسه‌سرایان جهان جایگاهی والا دارد. او با سرودنشاهنامه در سه بخش اساطیری، پهلوانی و حماسی سرگذشت قوم ایرانیرا بیان می‌کند، هویت ملی و تاریخی ایران را سندیت می‌بخشد و افکار،فرهنگ، آداب، روحیات و خلقیات آن‌ها را به تصویر می‌کشد؛ او حیاتفرهنگی ایران را احیا می‌کند و زبان فارسی را از افول می‌رهاند.

مظاهری خاطرنشان کرد: کانون اصلی اشعار فردوسی تمام قلمرو زبانفارسی یعنی ایران، تاجیکستان و افغانستان را در بر می‌گیرد و تابشاشعه آن از مرزهای ایران چون شبه قاره هند، قفقاز، ماورای قفقاز و اغلبسرزمین‌های ترک زبان فراتر می‌رود و آن‌ها را روشنی می‌بخشد.

وی بیان کرد: شاهنامه درایجاد پیوند فرهنگی میان ایران و کشورهایمنطقه آسیای مرکزی، مردم افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، شهرهایسمرقند، بخارا و برخی از مردم قزاقستان از نقش و جایگاه بسیار موثریبرخوردار است و یکی از منابع مهم برای درک روابط بین ایران باستان وچین و تاثیر روابط است.

طرح جلوخان آرامگاه فردوسی به بهره‌برداری می‌رسد

عضو شورای شهر مشهد در این مراسم گفت: طرح جلوخان آرامگاهفردوسی به بهره‌برداری می‌رسد.

سید مسعود ریاضی اظهار داشت: امروز جلوخان فردوسی به مرحلهبهره‌برداری رسیده و در روز بزرگداشت فردوسی رونمایی می‌شود. پروژهپردیس استارت خورده و امیدواریم تا آخر سال وارد فاز اجرا شود.

عضو شورای شهر مشهد بیان کرد: پیگیری مسائل دیگری با ارگان‌هایذی‌ربط هستیم و یکی از چالش‌های ما این است، که طرح شهری در منطقهتوس نداریم. چند ماهی است که طرح فاز یک مصوب شده اما اجرای آندر تعلیق است و پیگیر اجرای این مصوبه هستیم.  

ریاضی خاطرنشان کرد: ما در آستانه یک گذرگاه هستیم، توس در یکنقطه بارز و درخشان در جاده ابریشم است و مورد دیگر این است که وجودفردوسی و شاهنامه گذرگاهی است که ما را از تاریخ و تمدن نیکو درگذشته می‌تواند به آینده درخشانی برساند.

شاهنامه حلقه اتصال کشورهای فارسی‌زبان است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه شاهنامههویت و باور ایرانی و اسلامی مردم ما است که به‌قلم فردوسی بزرگجاودانه شد، گفت: شاهنامه کتابی است که حلقه اتصال کشورهایفارسی‌زبان است.

جعفر مروارید تأکید کرد: شاهنامه کتابی جامع است که تمام آنچه را کهباید در زمینه معارف ایرانی و اسلامی داشته باشد در خود دارد، با دقتدر این اثر بی‌بدیل به‌نیکی درمی‌یابیم که یک دایره‌المعارف جامع است که ازحکمت، اخلاق و پهلوان‌پروری تا سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، ازجشن‌های ایرانی تا سوگواری‌ها و مراثی و اتفافات دیگر را در بر دارد.

وی تشریح کرد: این کتاب ذکر وقایع و اتفاقات قابل تأمل در جاده ابریشماست که فردوسی به آن پرداخته، شاهنامه متعلق به‌جغرافیای کنونی نیست،بلکه متعلق به فرهنگ ایرانی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی یادآور شد: امروز اگرهمتی به‌اندازه یک هزارم تلاش‌های هزار ساله فردوسی داشته باشیم،می‌توانیم دیپلماسی فرهنگی را به‌ اوج برسانیم و تلاش برای معرفیشاهنامه به‌ جهانیان، تلاش برای معرفی عظمت و فرهنگ غنی ایرانی ـاسلامی است.

شاهنامه بخش جدایی‌ناپذیر از هویت فرهنگی ما است

معاون فرهنگی و رئیس سازمان فرهنگی شهرداری مشهد با بیان اینکه هرملتی که دارای اسطوره‌های حماسی ماندگاری است که ریشه در ادب وفرهنگ خود دارد، گفت: در این میان اساطیر ایرانی از جایگاه والاتریبرخوردار هستند و شاهنامه ریشه در فرهنگ غنی ایران دارد.

مهدی زارعی با اشاره به اینکه شاهنامه اثر داستانی صرف نیست، بلکهارزش‌های انسانی و  خردمندانه‌ای در آن نهفته است، افزود: امروز بیشاز هر چیز به‌شناساندن شاهنامه نیازمند هستیم، چراکه شاهنامه گنجینهاخلاق و بخش جدایی‌ناپذیر از هویت فرهنگی ما است.

وی فردوسی را یک ایرانی باورمند با اعتقادات خالصانه به‌خاندان عصمتو طهارت عنوان کرد و ادامه داد: باید به دو نکته توجه به بُعد انسانی وانسان‌دوستانه شاهنامه و ترویج شاهنامه در میان خانواده‌ها به‌خصوصکودک و نوجوان توجه کرد که در این همایش به آن‌ها توجه شده است.

سرویس فرهنگ

image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *