cdi

تهاتربدهی دولت با بدهی شهرداری به بانک سپه

کلیات لایحه اصلاح بودجه پیشنهادی سال 1397 شهرداری مشهد مقدس و تهاتربدهی دولت به شهرداری با بدهی شهرداری به بانک سپه در جلسه علنی دیروز شورای شهر مشهد تصویب شد.
محمدرضا حیدری، رییس شورای شهر مشهد دیروز در ابتدای پنجاه و یکمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: نکته مهم در فرمایشات مقام معظم رهبری موضوع اراده ملی است که جمهوری اسلامی بر مبنای اراده ملی و دفع استبداد به عنوان جان مایه پیشرفت کشور قرار داده است.
وی افزود: عملیات روانی برای ساقط کردن دولت شکل گرفته است که تضاد اساسی بر تاکید بر اراده ملی دارد. مگر دولتی که با رای اکثریت مردم انتخاب شده است مظهر اراده ملی نیست.؟
حیدری با بیان اینکه همه تقصیرها به عهده دولت نیست، ادامه داد: همه ارکان و نهادهای انقلاب اسلامی در 4 دهه اخیر در موفقیتها و شکست ها مسوول هستند و دولت به عنوان محصول اراده ملی نیازمند کمک است و مردم هم با وجود تمام تنگناها همچنان پای سختی ها و حمایت از دولت ایستاده‌اند.
رییس شورای شهر مشهد تصریح کرد: همان گروه‌هایی که به فضاسازی و مانع تراشی برعلیه برنامه‌های دولت مشغول بودند، امروز مدعی و طلبکارند و به‌دنبال ساقط کردن دولت هستند.
وی همچنین حادثه تروریستی در جاده زاهدان-خاش را محکوم کرد و گفت: تروریسم به عنوان یک پدیده شوم در خاورمیانه شکل گرفته و خسارات جدی در منطقه به وجود آورده است.
راه اندازی سامانه فاش ار اقدامات مناسب شهرداری بوده است
هم چنین شهناز رمارم، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد در نطق قبل از دستور این جلسه علنی گفت: در دومین سال فعالیت شورای شهر مشهد و در مقابل انبوه خواسته‌های مردم هستیم، از اولین شعارهای ما هوشمندسازی شهر بود که تا امروز به خوبی در این مسیر پیشرفت داشته‌ایم.
وی افزود: شهرداری مشهد در جهت هوشمندسازی اقدامات مناسبی از جمله مجهز کردن ۵ هزار تاکسی و مجهز شدن مترو و اتوبوس‌ها به سیستم پرداخت موبایلی انجام داده است.
رمارم خاطرنشان کرد: راه‌اندازی سامانه “فاش ” برای شفاف‌سازی بودجه و اقدامات مدیریت شهری از اقدامات مناسب شهرداری بوده است.
عضو شورای شهر مشهد به استفاده از ظرفیت بانوان در حوزه های مختلف اشاره کرد و افزود: بانوان حدود 50 درصد از سرمایه انسانی ما را تشکیل می دهند و بی توجهی به این قشر اتلاف سرمایه خواهد بود.

رمارم با بیان اینکه در شهرداری، کارکنان با عملکردهای یکسان، قراردادهای و دریافتی های یکسانی ندارند، خاطرنشان کرد: هر روز شاهد تجمع بخشی از همکاران در شهرداری هستیم که نگران امنیت شغلی خود هستند. اگر پرسنل شهرداری آرامش خاطر بابت شغل و امکانات رفاهی خود نداشته باشند چطور می توانند پاسخگویی صحیح به ارباب رجوع داشته باشند
وی با بیان اینکه هنوز نظام جامع پرداخت هماهنگ به کارکنان در شهرداری وجود ندارد، گفت: تسریع در آزمون استخدامی برای تبدیل وضعیت همکاران قراردادی و شرکتی را خواستارم چرا که موج منفی تعدیل نیرو هیچ کمکی نخواهد کرد.

پیشنهاد نام‌گذاری یک معبر یا مکان فرهنگی به نام پوران شریعت رضوی همسر دکتر شریعتی
شهناز رمارم، با تسلیت درگذشت پوران شریعت رضوی  همسر، استادعلی شریعتی گفت: به شهرداری مشهد پیشنهاد می‌کنیم یکی از معابر، گذرگاه‌ها یا اماکن فرهنگی شهر را به نام این بانوی مقاوم و صبور را با توجه به اینکه در آستانه هفته بزرگداشت مقام زن هستیم، نام‌گذاری نمایند. ما طرح را امضا کردیم و تقدیم شورا می‌کنیم.
تصویب کلیات اصلاح بودجه 97 شهرداری
در پنجاه و یکمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس کلیات لایحه اصلاح بودجه پیشنهادی سال 1397 شهرداری مشهد مقدس با لحاظ اصلاحاتی مورد موافقت قرار گرفت.
ماده واحده کلیات لایحه اصلاح بودجه پیشنهادی سال 1397 شامل منابع آلبوم بودجه پیشنهادی، با 7 درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب، مصارف آلبوم بودجه پیشنهادی، با 7 درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب، اعتبارات هزینه ای اصلاح بودجه با 14 درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب و اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با 2 درصد کاهش می باشد.
همچنین لایحه ای در خصوص طرح برنامه زمانی مناقصات با این ماده واحده که شهرداری مشهد مقدس مکلف است به‌ منظور اجرای به‌ موقع مناقصات، انعقاد پیما‌ن‌ها در زمان مناسب و جلوگیری از افزایش هزینه‌های اقدامات عمرانی، کاهش کیفیت اجرای پروژه‌ها و افزایش شاخص تعدیل آحاد بها دوره اجرای کار، نسبت به اجرایی‌کردن بندها و تبصره‌های زیر اقدام نماید، تصویب شد.
تبصره: عدم اجرای این مصوبه توسط شهرداری به عنوان نقض قوانین و مقررات تلقی شده و به مراجع قانونی رسیدگی به تخلفات منعکس خواهد شد.

  • چاپ آگهی مناقصه پروژه‌های اولویت‌دار مطابق اولویت‌بندی انجام‌شده و برنامه زمانی شروع پروژه که با کمیسیون تخصصی در بودجه مصوب توافق‌شده است.
  • ارایه گزارش وضعیت عملیاتی‌شدن اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بصورت ماهیانه همراه با ذکر موارد مرتبط، بصورت حداقلی شامل عنوان پروژه، وضعیت تشریفات معاملات، اعتبار مصوب، واحد بهره‌بردار، واحد مجری، واحد ناظر، وضعیت تأمین اعتبار، وضعیت تخصیص اعتبار، وضعیت پیشرفت فیزیکی، وضعیت تخصیص نقدینگی، وضعیت پیشرفت مالی و دلایل و توضیحات عقب افتادگی پیشرفت فیزیکی از برنامه زمانی پروژه به صورت مستدل.
    3- شهرداری مشهد مقدس مکلف است همه ساله جدول اولویت بندی پروژه های عملیاتی شهرداری را در زمان ارائه بودجه سالانه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید و درصورت عدم تحقق این موضوع، حداکثر ظرف مدت 10 روز بعد از ابلاغ بودجه سالانه شهرداری، به شورا ارسال شود.

تصویب اصلاحیه قرارداد پروژه مشارکتی مجتمع مسکونی ارزان قیمت گلشهر
در ادامه، لایحه اصلاحیه قرارداد پروژه مشارکتی مجتمع مسکونی ارزان قیمت واقع در انتهای اراضی گلشهر تصویب گردید که شامل این ماده واحده است:
به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود با عنایت به مصوبه سال 91  در خصوص پروژه مشارکتی مجتمع مسکونی ارزان‌قیمت کوثر واقع در انتهای اراضی گلشهر و در راستای اجرای تبصره 2 ماده 7 قرارداد شماره 63412 /21 مورخ 1391/07/4میان شهرداری مشهد و شرکت بتن‌ساز تربت، با توجه به تغییرات ایجاد شده در مفاد قرارداد مذکور، نسبت به اصلاح قرارداد پروژه یاد شده در قالب اصلاحیه قرارداد پیوست و جداول و مستندات مربوط به آن (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) و با رعایت تبصره‌های ذیل اقدام نماید.
تبصره 1- با اعمال تغییرات مذکور در اصلاحیه قرارداد، سهم‌الشرکه شهرداری مشهد مقدس در این پروژه مشارکتی با 0/86 درصدکاهش، از 22/55 درصد به 21/ 69درصد ارزش کل پروژه تغییریافته و سهم‌الشرکه سرمایه‌گذار با 0/86 درصد افزایش از 77/45درصد به 78/31درصد ارزش کل پروژه تغییر می‌یابد. بدیهی است تعیین سهم الشرکه ازعرصه و اعیان پروژه مذکور نیز بر همین مبنا صورت خواهد گرفت.
تبصره 2- براسـاس مواد 6 الی 12 این اصـلاحیه قرارداد، سـرمایه‌گذار پروژه (شرکت بتون‌سـاز تربت) جمعا مبلـغ 2،560،267،762 (دو میلیارد و پانصد و شصـت میلیون و دویست و شصت و هفت هزار و هفتـصد و شصت و دو) ریال از شهرداری مشـهد مقدس طلبکار خواهد شد که پرداخت آن از طریق تهاتر واحدهای سهم شهرداری در این پروژه و در صورت باقی ماندن طلب، از طریق تهاتر در سایر پروژه های مشارکتی شهرداری با سرمایه گذار مزبور براساس ارزیابی و قیمت‌گذاری هیات کارشناسی رسمی دادگستری متشکل از یک نفر کارشناس منتخب شهرداری مشهد مقدس، یک نفر کارشناس منتخب سرمایه‌گذار و یک نفرکارشناس مرضی‌الطرفین، به نرخ سال 1394 انجام خواهد پذیرفت.
تبصره 3- با توجه به اینکه وقوع هزینه‌های مربوط به پروژه در سال‌های مختلف صورت گرفته است، بر اساس توافق طرفین و مفاد این مصوبه، محاسبات و پرداخت بدهی‌ها بر مبنای زمان اتمام قرارداد (سال 1394) انجام خواهد پذیرفت.
تبصره 4 – با توجه به تغییرات ایجاد شده در مفاد قرارداد پروژه، در قالب اصلاحیه قرارداد پیوست این مصوبه و ضرورت لحاظ نمودن مفاد آن در خصوص افراز باقیمانده سهم‌الشرکه طرفین، این افراز حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه صورت خواهد گرفت.

تصویب طرح دو فوریتی تهاتر طلب شهرداری از دولت با بدهی شهرداری به بانک سپه
در ادامه طرح دو فوریتی تهاتر طلب شهرداری مشهد از دولت با بدهی شهرداری به بانک سپه تصویب شد و بر این اساس اعضای شورای اسلامی شهر مشهد به شهرداری اجازه دادند در راستای اجرای تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، به منظور تهاتر طلب شهرداری از دولت با بدهی شهرداری به بانک سپه، نسبت به باز خرید مبلغ ۶ هزار و ۶۲۷ میلیارد ریال امتیاز پروانه شناور با ۱۵ درصد تخفیف به نرخ سال ۱۳۹۵ به قیمت ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از بانک مذکور اقدام و مبلغ بدهی ایجاد شده را طبق قرارداد پیوست با بانک یاد شده تهاتر نماید.
همچنین درخواست لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به مصوبه برون سپاری بخشی از فعالیت‌های آتش نشانی را به منظور اصلاح قراردادهای بخشی از نیروهای این سازمان ارائه داد که قید دو فوریت تصویب نشد و با تصویب یک فوریت مقرر شد ظرف مدت یک هفته در کمیسیون مربوطه بررسی و به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه گردد.
در ادامه اعضای شورا با پیشنهاد علیرضا شهریاری، عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر مبلغ بیست میلیارد ریال به سر جمع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ( عملیات کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی، خدمت بهبود و بهسازی مراکز اجتماعی و سلامت) در آلبوم اصلاح بودجه سال 1397 شهرداری مشهد مقدس بابت کمک به مراکز خدمات ویژه معتادان متجاهر شهرستان مشهد جهت بازتوانی و بازپروری، معتادان تحت نظر با همکارب سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، اضافه شود، موافقت کردند.

سرویس در شهر

image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *