قمار ارز در بازار

در یاداشت های قبل اشاره شد بازار خرید و فروش دلار با بیش از قیمت ۷۵۰۰ تومانی ، بازار منطقی خرید و فروش و اصلا بازار نیست.
چرا که یک نوع ریسک و قمار است که چون دستگاه های مسئول و مجریان قانون با وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی با آن در میدان های شهر ها از جمله کوچه ثبت مشهد مقابله نمی کنند.
به نظر می‌رسد که به نوعی قبح شرعی و عرفی آن نیز کاسته شده است. نباید از بالا و پایین رفتن های نرخ دلار در این شبه بازار نگران باشیم.

♦️این را از آن جهت می گویم که ممکن است آنان  که بازارگردانان و «قوری داران » این معرکه هستند مجدد دلار را به ۲۰ هزار تومان هم  برسانند ولی این قلم مطمئن است مجدد به همان حدود ۱۱ هزار که دولت در شرایط فعلی دوست دارد باشد، بر میگردد و اجازه نمی دهد کمتر شود.
در نهایت نیز ناگزیر به نرخ واقعی و خارج از «قوری داری » دولتی و غیر دولتی که همان ۷۵۰۰ تومان است برخواهد گشت.
ضرورت در این است که به امروز کاری نداشته باشیم با وجود این که جمعی در بازار ارز به خود مشغولند و ثبات در این بازار غایب زمیانه است، این قلم کم جوهر و از رنگ و رو رفته همان گونه که قبلا نیز نوشت تنها امیدوار است که مال باختگان دلار در آینده چون مال باختگان سکه ثامن، پدیده ، ثامن الحجج و موسسات مالی غیرمجاز از سر استیصال محوطه جلوی مجلس شورای اسلامی واستانداری ها را اشغال نکنند .

محمد حسین روشنک

image_print
1190 پاسخ