بازپس‌گیری اموال نامشروع مقامات در صورت تصویب طرح

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: در صورت تصویب این طرح اموال نامشروع مقامات به مردم بازگردانده می‌شود. محمد دهقانی، گفت: ثروت‌های نامتعارف برخی مدیران و در اختیار گرفتن اموال بیت‌المال توسط برخی مسئولان حکومتی نگرانی‌هایی را در بین مردم به وجود آورده […]