cdi

از ایجاد مرکز توانمندسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی تا ساماندهي مديريت طرح‌ها

اختصاص یک مکان برای مرکز توانمندسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی

مستند به بند 5 ماده 55 قانون شهرداری و مصوبه شماره 70/603 مورخ 25/03/1378 شورای عالی اداری کشور درخصوص طرح شناسایی افراد متکدی،‌ به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده‌ می‌شود به‌منظور راه‌اندازی و بهره‌برداری از مرکز توانمندسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی توسط تشکل مردم نهاد سنا (سرای نجات‌یافتگان امام علی (ع) با شماره مجوز 5701 مورد تأیید اداره کل اجتماعی استانداری خراسان رضوی) با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با تشکل مزبور، نسبت به تأمین محل واقع در آزادی 135، با کد نوسازی 3-7-4-5  به مدت 3 سال با حفظ مالکیت و با رعایت تبصره‌های زیر اقدام نماید:

تبصره1- تفاهم‌نامه مذکور می‌بایست به تأیید کمیسیون مشترک حقوقی و کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر رسیده و پس از آن ممهور به مهر شورای اسلامی شهر شود.

تبصره2- شهرداری مشهد مقدس مکلف است از تاریخ اجرای تفاهم‌نامه، اثرات بودجه‌ای این مصوبه‌ را در بودجه‌های سنواتی خود منعکس نماید.

 

تامین مازاد هزینه های بازسازی خسارت آتش سوزی ساختمان برج سلمان

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود نسبت به تامین مازاد هزینه های بازسازی خسارت آتش سوزی ساختمان سلمان نسبت به مبلغ پرداخت شده توسط بیمه تا سقف 35.000.000.000 (سی و پنج میلیارد ریال)  به نسبت سهم شهرداری(بدون لحاظ نمودن واگذاری‌های انجام شده به غیر و بر مبنای 40 درصد بخش اداری و 22 درصد بخش تجاری بر اساس توافق بین شرکای پروژه) از محل دارایی‌های خود در داخل و خارج پروژه‌ سلمان و نیز به صورت امتیاز پروانه‌ ساختمانی در سطح شهر مشهد بر روی املاک متعلق به پیمانکار بازسازی با لحاظ تخفیف نقدی زمان اخذ پروانه یا زمان اتمام بازسازی پروژه سلمان اقدام نماید.

تبصره- گزارش عملکرد مالی بازسازی پروژه به تائید حسابرس رسمی منتخب شورای اسلامی شهر برسد.

 

دسترسی آزاد و برخط به کلیه اطلاعات و داده‌های مربوط به فرآیند کامل معاملات

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به ضرورت تأمین حقوق شهروندان جهت اطمینان و آگاهی از نحوه تخصیص و هزینه‌کرد منابع درآمدی شهرداری در امور و پروژه‌های مربوطه براساس اولویت‌ها و اهداف توسعه مطلوب شهری، همزمان با اتصال به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ظرف مدت حداکثر یک ماه، نسبت به تهیه نظام‌نامه پاسخگویی، شفافیت اطلاعات و پیشگیری از فساد در معاملات شهرداری با همکاری کمیته شفافیت و با مدنظر قراردادن اهداف زیر اقدام و نظام‌نامه مزبور را برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

1-دسترسی آزاد و برخط به کلیه اطلاعات و داده‌های مربوط به فرآیند کامل معاملات اعم از علل توجیهی معاملات یا دلایل تعریف و اجرای پروژه‌ها، همچنین دسترسی آزاد و برخط به نحوه تعیین و میزان اعتبار مورد نیاز، چگونگی و جزییات واگذاری و عقد قرارداد، اطلاعات اجرایی و نظارت، صورت وضعیت‌ها و پرداخت‌ها؛

2-انتشار اطلاعات کامل اسناد پیمان‌ها و قراردادهای مربوط پروژه‌های شهری اعم از کلیه ذینفعان (مشاور، پیمانکار، ناظر و …)، مدت، مبلغ و …؛

3-تعریف نحوه اعلام بروز فساد از سوی کلیه اشخاص و افراد بدون علنی‌شدن و افشای مشخصات افشاکننده، همزمان با حمایت‌های لازمه از وی و تعیین چگونگی سازوکارهای بهره‌مندی وی از مزیت‌ها و مشوق‌های مرتبط؛

4-اتخاذ تدابیر عدم تبعیض در دسترسی به اطلاعات مربوط به معاملات

5-معرفی اشخاصی که برخلاف قانون مانع انتشار آزاد اطلاعات و یا اجرایی‌شدن نظام‌نامه مذکور شده‌اند، به شهروندان و نهادهای نظارتی قانونی.

 

اصلاح بهای خدمات بلیت اتوبوس و یارانه پرداختی به بخش خصوصی اتوبوسرانی

شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بهای خدمات بلیت اتوبوس و یارانه پرداختی به بخش خصوصی اتوبوسرانی در سال ۱۳۹۶ را اصلاح کرد؛

تبصره ۱:با توجه به تغییرات حاصل شده سرجمع یارانه شهرداری از مبلغ ۳۵۵,۰۴۹,۸۹۴,۷۹۸ ریال به مبلغ ۴۲۱,۳۵۳,۶۹۲,۷۶۴ ریال افزایش یافته که بر این اساس و به تبع آن میانگین یارانه پرداختی شهرداری با بخش خصوصی ناوگان اتوبوسرانی نیز در سقف یاد شده از میزان ۱۴۹۴ ریال به میزان ۱۵۹۸ ریال تغییر می یابد.

تبصره۲: میزان یارانه پرداختی شهرداری به بخش خصوصی ناوگان اتوبوسرانی مندرج در تبصره ۱ این مصوبه میبایست به تایید حسابرسی مستقل عضو جامعه حسابرسان رسمی برسد.

 

دریافت بهای تمام‌شده خدمات در خارج از محدوده شهری

با استناد به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها و با توجه به احصاء وظایف سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در حوزه درون‌شهری براساس بندهای 3 و 4 ماده 16 آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی، به شهرداری مشهد مقدس (سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی) اجازه داده می‌شود برای انجام عملیات خارج از محدوده شهر و خارج از تکالیف قانونی این سازمان، که بنا به دستور فرمانداری یا استانداری انجام شود، نسبت به دریافت بهای تمام‌شده خدمات از طریق سازمان‌های ذی‌ربط (فرمانداری یا استانداری) اقدام نماید.

تبصره۱- شهرداری مشهد مقدس مکلف است تعرفه بهای خدمات مزبور را حداکثر ظرف مدت 2 ماه برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره۲- شهرداری مشهد مقدس مکلف است تا زمان تصویب تعرفه مذکور، نسبت به ارایه خدمات صرفاً با صدور صورتحساب به درخواست‌کننده (فرمانداری یا استانداری) به میزان بهای تمام‌شده هر خدمت اقدام نماید.

تبصره ۳: شهرداری مشهد مقدس می بایست راهکارهای اجرایی اخذ بهای خدمات از سوی شورای شهرستان پیگیری نماید و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

 

الزام به پوشش مناسب و ایمن پروژه های ساختمانی

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده میشود مالکان یا سازندگان ساختمان های در حال ساخت گروه \”ج\” و گروه \”د\” واقع در معابر ۲۰ متر و بالاتر و همچنین متقاضیان حفاری های معابر شهری را بر اساس بندهای زیر ملزم به پوشش مناسب و ایمن پروژه های خود نماید.

۱_در فرآیند پوشش مناسب و ایمن ساختمان ها و حفاری های سطح شهر باید مفاد مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۸ ضوابط و مقررات تبلیغات شهری دستورالعمل رعایت اصول ایمنی در حفاری های شهری و دستورالعمل مدیریت و ساماندهی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی و اخذ تاییدیه از مهندسین ناظر پروژه مد نظر قرار گرفته و رعایت شود.

۲_ شهرداری باید در زمان صدور پروانه ساختمانی با مجوز حفاری نسبت به اطلاع رسانی مناسب در خصوص این مصوبه به مالکان با سازندگان یا مجریان پروژه های مشمول اقدام و تعهدات قانونی و رسمی لازم را از آنان دریافت نماید.

۳_در صورت مشاهده هرگونه تخلف در پوشش ایمن و مناسب ساختمان در حال احداث شهرداری می تواند پس از ۲ نوبت ابلاغ اخطار قانونی در صورت عدم اقدام مناسب توسط مالک یا سازنده بنا بهای خدماتی معادل ۱۰ درصد بهای خدمات اشغال معبر را برابر مصوبه بهای خدمات اشغال معابر از مالکان و سازندگان بنا از تاریخ اولین ابلاغ اخطار به ازای هر متر مربع نمای ساختمان در هر روز از فعالیت پروژه دریافت یا به حساب بدهی یاختمان لحاظ نماید.

۴_ مالکان ساختمان های در حال احداث خارج از شمول مفاد مندرج در این مصوبه در صورت تمایل به پوشش ساختمان خود باید نسبت به دریافت مجوز از شهرداری اقدام نماید. در ساختمان های مذکور چنانچه بر روی سطح پوشش انجام شده نمای نهایی ساختمان اکران شود و هیچگونه تبلیغی اجرا نگردد صدور مجوز به صورت رایگان صورت خواهد پذیرفت.

۵_در صورتیکه متقاضی حفاری  با مالک یا سازنده ساختمان در حال احداث یا نماینده قانونی وی قصد دارد از سطح پوشش ایجاد شده برای انجام تبلیغات موقت استفاده نماید موظف است درخواست خود را با سازمان میادین میوه و تره بار و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی ارائه نماید تا برابر ضوابط و مقررات موجود نسبت به عقد  قراداد و صدور مجوز اقدام لازم صورت پذیرد.

 

ساماندهي مديريت طرح‌ها

به شهرداري مشهد مقدس اجازه داده مي‌شود با توجه به نوع وظايف و خدمات، گستره فعاليت و ساير شاخص‌هاي تاثيرگذار، نسبت به ساماندهي مديريت طرح‌ها بر اساس بندها و تبصره‌های زیراقدام نمايد.

1-باتوجه به ماهيت نوسازي و بهسازي مديريت طرح‌هاي میدان شهدا، نوسازي بافت فرسوده آبكوه و خيابان عامل، هر کدام به عنوان \”پروژه\” در سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري تجميع گردند.

2-مديريت طرح ارتفاعات جنوب، مديريت طرح انتقال پادگان‌ها و مديريت طرح آزادي به عنوان \”پروژه\” در پروژه‌هاي معاونت شهرسازي و معماري فعاليت نمايند.

3-با توجه به اینکه ساخت و ساز مساجد در قالب یک پروژه در نظر گرفته شده است، نیازمند ساختار مجزایی نمی‌باشد.

4-تبصره: ساير خدماتي كه در محدوده پروژه‌هاي مذكور انجام مي‌شود از جمله شهرسازي (صدور پروانه، پايان كار، نظارت بر ساخت و سازها و …) و خدمات شهري (تنظيف، فضاي سبز و …) با توجه به محدوده جغرافيايي از طریق مناطق مرتبط انجام می گردد.

image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *