کارشناس ناظر ایجاد و فعالیت انجمن های گردشگری منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، امیر کلالی به عنوان کارشناس ناظر بر ایجاد و فعالیت تشکل های گردشگری استان خراسان رضوی منصوب شد.

بر این اساس انجمن های حرفه ای گردشگری استان خراسان رضوی که مقدمات آن از چندی پیش در استان آماده شده بود شکل اجرایی به خود گرفت.

در این ابلاغ برنامه ریزی به منظور توجه به ظرفیت های موجود گردشگری در استان، ایجاد و فعالیت انجمن های حرفه ای گردشگری و تلاش به منظور ساماندهی و تقویت انسجام تشکل های گردشگری مورد انتظار و تاکید قرار گرفته است .

image_print
880 پاسخ
  1. Irwineteri
    Irwineteri گفته: