دستگیری ۷۷ خرده فروش در طرح پاکسازی مناطق آلوده

پلیس مبارزه با مواد مخدر در طرح پاکسازی مناطق آلوده ۷۷ خرده فروش مواد افیونی را در سطح استان شناسایی و دستگیر کرد.

طرح پاکسازی مناطق آلوده د سطح شهر مشهد و دیگر شهر های استان به مدت ۲۴ ساعت به اجرا در آمد.

سرهنگ محمدحسین صفدری گفت: در اجرای این طرح ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری دیگر واحدهای عملیاتی ۷۷ خرده فروش مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کردند.

وی با اشاره به معرفی افراد متخلف به مقام قضایی تصریح کرد: در اجرای این طرح ۲۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی کشف شد.

image_print
657 پاسخ