رضایت خاطر حداکثری مردم از عملکرد پلیس فتا

جانشين رييس پليس فتا ناجا  از پليس فتا استان خراسان رضوي بازديد تخصصي بعمل آورد. صبح روز چهارشنبه، سردار وحيد مجيد از فعاليت هاي پليس فتا استان و عملكرد ادارات تابعه آن بازديد تخصصي بعمل آورد. در ابتداي اين بازديد رييس پليس فتا استان خراسان رضوي سرهنگ جواد جهانشيري با تشريح عملكرد فعلي و ارائه […]