آیا زمان بازنشستگی مدیران دهه اول فرا رسیده‌است؟

رئیسی و چالشی به‌نام کابینه جوان

سمیه عظیمی ابراهیم رئیسی، در چینش کابینه خود، چگونه باید به مطالبه جوانگرایی پاسخ دهد؟ سوالی که چهار فعال سیاسی به آن پاسخ داده اند. برخی معتقدند همین امروز هم اگر اقدام کنیم، دیر شده است؛ می‌گویند آنقدر برای واگذاری مدیریت‌های کلان به جوانان و به طور خاص دهه شصتی‌ها، تعلل و دست دست کردیم […]