چه کسی صدای یتیم را می‌شنود؟

چه کسی صدای یتیم را می‌شنود؟ چه کسی ارزش واقعی فرزند یتیم را می‌داند؟ این شعاری است که موسسه خیریه فرزندان غدیر آن را سرلوحه خود می‌داند تا بتوانند گام مثبتی بردارند و ضمن کمک به جامعه، حس همدلی و همیاری را افزایش دهند. خوشبختانه به نظر می‌رسد امروزه جامعه ما نیز گام‌هایی برای رسیدن […]