مالیات مهمان خانه‌های خالی

ریحانه موسوی آشفته بازار مسکن در چند سال اخیر تمام معادلات خانه دار شدن اجاره نشینان  را به هم ریخته است، طرح های بسیاری یکی پس از دیگری در جهت خانه‌دار شدن قشر ضعیف جامعه در راستای کنترل بازار مسکن ارائه می شود اما با نتیجه عکس آن روبه رو می شویم؛ در این میان […]

بررسی وضعیت مسکن:

مسکن در انبار

انسیه سروش خرید مسکن یکی از الویت‌های هر خانواده‌ای است که این روزها به کار بسیار دشواری تبدیل شده و برای بسیاری هم دست نیافتنی. وجود وام‌های مسکن که اگر از روند اداری پرپیچ و خم آن و سودهای کلانش، صرف نظر کنیم باز هم نسبت به مبلغ اصلی خانه، دردی را دوا نمی‌کند. از […]