امنیت کشور در گرو امنیت مرزها 

مرزبانی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های انتظامی بوده که اگرچه نقش مهمی در امنیت کشور ایفا کرده اما بسیار مغفول واقع شده است. فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی در سومین روز از هفته ناجا در دفتر روزنامه صبح امروز که به عنوان ستاد رسانه‌ای هفته ناجا منتخب شده حضور یافتند. فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی گفت: […]