نگاهی به واکنش‌های احساسی افراد در صفحات مجازی؛

بخاطر یک مشت لایک!

مریم اصغری این روزها اخبار زودتر از آنکه در هرجایی منتشر شود، سر از صفحات مجازی در می‌آورد. از سوتی یک شخص در شبکه ملی و بد و بیراه گفتن به مشهدی‌ها گرفته تا خبر بالا و پائین شدن قیمت ارز. به گزارش روزنامه «صبح امروز» یکی از پرکاربردترین پلتفرم‌ها در این زمینه اینستاگرام است. […]