از اهمیت تا مشکلات تولید؛

عروسک‌های معلول؛ چیزی که دنیا دارد و ما فاقد آنیم

وجود نگاه‌های سنگین همراه با تعجب یا ترحم در جامعه سبب می‌شود معلولان در عرصه عمومی حاضر نشوند، شاید بازی کردن کودکان با عروسک‌هایی که ویژگی افراد معلول را دارند به پرورشی نسلی کمک کند که نه از معلول بودن خجالت بکشد و نه در مواجه شدن با آن تعجب کند. به گزارش روزنامه «صبح […]