در گفت‌وگوی «صبح امروز» با معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی مطرح شد؛

همسرآزاری فقط تیتر‌های داغ نیست

حقدادی: سالانه هزار و۵۰۰ تا ۲ هزار پرونده همسرآزاری در استان داریم، اما منظورمان از همسرآزاری سوژه‌های داغ رسانه‌ای نیست   حمیده طاهری معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت‌: سالانه هزار و۵۰۰ تا ۲ هزار پرونده همسرآزاری در استان داریم، اما منظورمان از همسرآزاری سوژه‌های داغ رسانه‌ای نیست؛ زیرا مواردی که منجر به کتک‌کاری […]

فریادی به پـهنای خاموشــی

م.فرزام چند وقتی بود که امیدی برای بازگشت به خانه نداشتم وتنها برای خوابیدن و رفع خستگی خانه می‌رفتم چرا که او زنی عصبی و پرخاشگر شده بود. هرازگاهی برای خوابیدن هم نیز به خانه پدری رفته و اگر نگران نگرانی پدرم در مورد زندگیم نبودم خوابیدن‌های شبانه‌ام نیز بیشتر میشد. گلایه‌های هرروزه همسرم توانی […]