خشونت از منظر روانشناسی در جامعه

شیدا فدایی پاشی | کاندیدای ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد خشونت چه از نظر کلامی و چه رفتاری، از چهار زاویه قابل تأمل و تحلیل است: نخست اینکه فرد چه «هدفی» را دنبال می‌کند؟، «روش» او برای بروز خشونت چیست؟، این‌که «علت» و ریشه‌ خشونت چیست؟، خشونت در چه «قالبی» بروز کرده و پوشش داده می‌شود؟ […]

پنج نیاز اساسی انسان در جامعه

شیدا فدائی پاشی | کارشناس‌ارشد روانشناسی بالینی انسان‎ها پنج نیاز اصلی دارند که عدم ارضای هر یک از آن‌ها می‌تواند ما را دچار ناخرسندی کند. نیازهای اساسی انسان در دیدگاه تئوری انتخاب عبارتند از: بقا، قدرت، عشق و تعلق خاطر، آزادی، تفریح و لذت. اما هر کدامم از این نیازهای اساسی دارای تعاریفی جداگانه‌ای هستند […]

کاربرد روانشناسی در سیر تکامل انسانی براساس معماری شهری

شیدا فدائی پاشی | مشاور و ایده‌پرداز اقتصادی امروزه کاربرد روانشناسی در زندگی انسان رشد چشمگیری داشته است، بگونه‌ای که در ادارات، کارخانجات و سازمان‌ها اقدام به تاسیس واحد روانشناسی کرده‌اند، کلینیک‌های مشاوره و روان درمانی گسترش پیدا کرده‌اند و خوشبختانه آگاهی مردم نیز در این خصوص رو به افزایش است. نکته اصلی این است […]

گفتگو با شیدا فدائی پاشی، روانشناس بالینی؛

کودکان کار و بحران بلوغ

یکی از مشخص ترین فرآیندهای سورفتار و نبود پایگاه سالم اجتماعی و عدم تامین نیازهای اولیه کودکان، پدیده کودکان کار و خیابانی است که به گفته صاحبنظران نه تنها اثرات مخربی بر سلامت آنان دارد بلکه جامعه را به انحطاط میکشد. بنابراین در این خصوص برای درک دقیق‌تر مسائل مرتبط با کوکان کار و خیابان […]