گزارشی از ششمین روز هجدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد؛

 صندلی‌های پر و خالی!

مریم اصغری شش روز از جشنواره فیلم فجر مشهد گذشت. هرچند بخاطر شرایط ویژه سال جاری، لابی سینماها به مانند سال‌های گذشته، هیاهو و هیجان و ازدحام همیشگی را نداشت و داخل سالن‌ها نیز به خاطر رعایت ظرفیت سی درصدی، جمعیت زیادی نبود، اما بازهم این صنعت مخاطبان خود را داشت و حتی فیلم‌هایی همچون […]