بدرقه و وداع با اسطوره آواز ایران ؛

او یکی از ما بود

مهناز اصغری صبح روز گذشته پیکر استاد محمدرضا شجریان در آغوش حکیم ابولقاسم فردوسی آرام گرفت. توس از این پس مهمان ویژه‌ای دارد که از او به عنوان اسطوره آواز ایران زمین یاد می‌شود. کسی که چندسالی می‌شود صدا و تصویر او ممنوع شده و ربنایش از بلندگوی هیچ مسجدی پخش نشد. کسی که برگزاری […]

خسرو آواز ایران در مشهد به خاک سپرده شد؛

شجریان در جوار فردوسی

خبر کوتاه بود و جانکاه! جان از تن آواز رفت. همه می‌دانستیم که چنین روزی فرا می‌رسد، اما این سطح از اندوه را باور نمی‌کنیم. مگر می‌شود این خبر را شنید و حسرت نخورد؟ حسرت صدایی که سالهاست ممنوع شده بود. حسرت چهره‌ای که در قاب رسانه‌های ملی گنجانده نشد. حسرت کنسرتی که بر دلمان […]